Arhiva javne nabave

Plan nabave za 2020. godinu
Sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" 101/17) plan nabave i sve njegove kasnije promjene Općina Ližnjan-Lisignano obvezna je objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku Javne nabave Republike Hrvatske. Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske  javno objavljuje plan nabave i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku. Plan nabave za 2020. godinu objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave: https://eojn.nn.hr/Spin/application/ipn/JavniReporti/RptPlanoviNabave.aspx 

Plan nabave za 2019. godinu
Sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" 101/17.) plan nabave i sve njegove kasnije promjene Općina Ližnjan-Lisignano obvezna je objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku Javne nabave Republike Hrvatske. Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske  javno objavljuje plan nabave i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku. Plan nabave za 2019. godinu objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave: https://eojn.nn.hr/Spin/application/ipn/JavniReporti/RptPlanoviNabave.aspx

REGISTAR UGOVORA
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi Općina Ližnjan-Lisignano kao naručitelj obvezna je ažurno voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi propisuje sadržaj, ustrojavanje, ažuriranje te objavu registra ugovora. U Registru ugovora navode se svi predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna bez PDV-a. Općina Ližnjan-Lisignano kao javni naručitelj obvezna je registar ugovora i sve njegove kasnije promjene voditi u  Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN RH). Svaki građanin bez prethodne registracije može pregledavati registre ugovora svih javnih naručitelja. Registar ugovora nalazi se na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Projektna dokumentacija - izgradnja dječjeg vrtića u Ližnjanu
Dokumentaciju preuzmite OVDJE.
Prilozi za preuzimanje:
Download this file (Drustveni dom Liznjan - Poziv na dostavu ponude.docx)Drustveni dom Liznjan - Poziv na dostavu ponude.docx
Download this file (Drustveni dom Liznjan - Poziv_i_idejni_projekt.pdf)Drustveni dom Liznjan - Poziv_i_idejni_projekt.pdf
Download this file (Drustveni dom Liznjan - Troskovnik.xlsx)Drustveni dom Liznjan - Troskovnik.xlsx
Download this file (Drustveni dom Liznjan - Troskovnik.xlsx)Drustveni dom Liznjan - Troskovnik.xlsx
Download this file (EVIDENCIJE I REGISTRI UGOVORA I NARUDŽBENICA 2018 ( ažurirano do 20.5.19)  - radno.xls)EVIDENCIJE I REGISTRI UGOVORA I NARUDŽBENICA 2018 ( ažurirano do 20.5.19)
Download this file (javna nabava - energetska obnova -škola Valtura.zip)javna nabava - energetska obnova -škola Valtura.zip
Download this file (PlanaNabave 2019-novo.xls)PlanaNabave 2019-novo.xls
Download this file (PLAN NABAVE ODLUKA NAČELNIKA.doc)PLAN NABAVE ODLUKA NAČELNIKA.doc
Download this file (3. Izmjene plana nabave - tekst .doc)3. Izmjene plana nabave - tekst .doc
Download this file (3. IZMJENE   PlanaNabave tablice 191218 1418 (1).xls)3. IZMJENE PlanaNabave tablice 191218 1418 (1).xls
Download this file (2. Izmjene plana nabave - tekst .doc)2. Izmjene plana nabave - tekst .doc
Download this file (2. IZMJENE   PlanaNabave tablice 31.10.18.xls)2. IZMJENE PlanaNabave tablice 31.10.18.xls
Download this file (PRVE IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2018 - TABLICE-1.xls)Prve izmjene plana nabave za 2018 - tablice
Download this file (Prve izmjene plana nabave za 2018 - tekst-1.doc)Prve izmjene plana nabave za 2018 - tekst
Download this file (EVIDENCIJE I REGISTRI UGOVORA I NARUDŽBENICA 2017.xls)EVIDENCIJE I REGISTRI UGOVORA I NARUDŽBENICA 2017
Download this file (N5. Plan nabave roba, radova i usluga Općine Ližnjan-Lisignano za 2018. godinu.doc)N5. Plan nabave roba, radova i usluga Općine Ližnjan-Lisignano za 2018. godinu
Download this file (Kopija N5.-2 Tablice - plan nabave.xls)N5.-2 Tablice - plan nabave2018.
Download this file (Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova energetske obnove zgrade Dječjih vrtića Bubamara u naselju Šišan.zip)Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova energetske obnove zgrade Dječjih vrtića
Download this file (ODLUKA O ODABIRU-javna nabava- izgradnja pristupne ceste u Šišanu.pdf)ODLUKA O ODABIRU-javna nabava- izgradnja pristupne ceste u Šišanu
Download this file (Obavijest o nadmetanju 2.pdf)Obavijest o nadmetanju 2.pdf
Download this file (Obavijest o nadmetanju.Pdf)Obavijest o nadmetanju.Pdf
Download this file (Izvješće o provedenom savjetovanju.doc)Izvješće o provedenom savjetovanju.doc
Download this file (Odluka o početku postupka jednostavne nabave.doc)Odluka o početku postupka jednostavne nabave.doc
Download this file (savjetovanje za pristupnu cestu u Sisanu.zip)savjetovanje za pristupnu cestu u Sisanu.zip
Download this file (savjetovanje za plažu Salbunić.zip)savjetovanje za plažu Salbunić.zip
Download this file (sprječavanje_sukoba_interesa.doc)Sprječavanje sukoba interesa
Download this file (Pravilnik_o_jednostavnoj_nabavi.doc)Pravilnik o jednostavnoj nabavi
Download this file (N3.Plan_nabave_roba_radova_i_usluga_za_2017._godinu.doc)N3 Plan nabave roba, radova i usluga za 2017
Download this file (EVIDENCIJE_I_REGISTRI_UGOVORA_I_NARUDŽBENICA_2016.xls)Evidencije i registri ugovora i narudžbenica 2016
Download this file (2.ODLUKA_O_POPISU_PRAVNIH_OSOBA_OD_POSEBNOG_INTERESA_ZA_OPĆINU_LIŽNJAN-LISIGNANO.doc)Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za općinu Ližnjan
Download this file (2._Izmjene_i_dopune_plana_nabave_za_2016.g._ (1).doc)Izmjene i dopune plana nabave za 2016
Download this file (1._Izmjene_i_dopune_plana_nabave_za_2017.doc)Izmjene i dopune plana nabave za 2017

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.