Javna nabava

Sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine" 101/17) plan nabave i sve njegove kasnije promjene Općina Ližnjan-Lisignano obvezna je objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku Javne nabave Republike Hrvatske. Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske  javno objavljuje plan nabave i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku. Plan nabave za 2022. godinu objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave: https://eojn.nn.hr/Spin/application/ipn/JavniReporti/RptPlanoviNabave.aspx

- PLAN NABAVE
- REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA
- PRETHODNA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
- NADMETANJA
- SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA
- POTVRDA O UREDNO PRUŽENIM USLUGAMA / IZVEDENIM RADOVIMA / ISPORUČENOJ ROBI
- ARHIVA

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.