Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Ližnjan-Lisignano za razdoblje od 2024. Do 2028. godine

OPĆINA LIŽNJAN - LISIGNANO objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Ližnjan-Lisignano za razdoblje od 2024. Do 2028. godine (dalje: Plan).

Savjetovanje traje od 1. studenog do 1. prosinca 2023. godine

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 1. prosinca 2023. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Plana osobno na adresu Općina Ližnjan - Lisignano, Krasa 7, 52204 Ližnjan ili putem elektroničke pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji je prilog ovom pozivu.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Plana na kojeg se odnose te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi biti će javno dostupni na web stranici Općine Ližnjan - Lisignano. Ukoliko podnositelj prijedloga ne želi da njegov doprinos bude javno objavljen, treba to posebno naznačiti.

Nacrt prijedloga Plana s obrazloženjem koji se nalazi u prilogu ovog poziva predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se on ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Plana.

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Pratite načelnika na Facebooku

Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.