Natječaj za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Ližnjan-Lisignano

Na temelju Odluke Načelnika o raspisivanju natječaja za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Ližnjan-Lisignano KLASA: 372-03/23-01/6, URBROJ: 2163-24-01-23-1 od 19.6.2023. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Ližnjan-Lisignano raspisao je dana 29.6.2023. godine

NATJEČAJ za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Općine Ližnjan-Lisignano

Javne površine daju se na privremeno korištenje za razdoblje ljetne sezone 2023. godine (od 15.7.2023. do 30.9.2023.), odnosno na razdoblje od dvije (2) godine.
Natječaj za davanje javnih površina na privremeno korištenje provesti će se prikupljanjem pisanih ponuda. Ponude moraju prispjeti (biti zaprimljene) u Općinu Ližnjan-Lisignano najkasnije do sata određenog za početak javnog otvaranja ponuda neovisno o načinu dostave.          

Javno otvaranje prispjelih pisanih ponuda provesti će se u petak 7.7.2023. godine u 11,30 sati u prostorijama općinske vijećnice.

Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti sve informacije u svezi natječaja i izvršiti uvid u položaj lokacija u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ližnjan-Lisignano, na adresi Ližnjan, Krasa 7, tijekom uredovnog vremena upravnog tijela.

Prilozi za preuzimanje:
Download this file (javni-natjecaj-2023.pdf)javni-natjecaj-2023.pdf

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Pratite načelnika na Facebooku

Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.