Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Ližnjan-Lisignano

IMG 7172

Na temelju članka 10. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 12. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano“ broj 9/22) i članka 35. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano“ broj 2/21), Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana  29. ožujka 2023. godine donijelo je Odluku o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Ližnjan-Lisignano.

Odluka se nalazi u prilogu.

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Pratite načelnika na Facebooku

Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.