Javni poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja Općine Ližnjan-Lisignano

Općina Ližnjan-Lisignano dodjeljuje javna priznanja fizičkim i pravnim osobama radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos u javnom djelovanju od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Ližnjan-Lisignano, a osobito iz područja gospodarstva, znanosti, kulture i umjetnosti, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti.

Redovita javna priznanja Općine Ližnjan-Lisignano su:
1. Zlatni grb Općine Ližnjan-Lisignano,
2. Godišnja nagrada Općine Ližnjan-Lisignano, te
3. Pohvalnica Općine Ližnjan-Lisignano.    

Javna priznanja Općine Ližnjan-Lisignano koja se mogu dodijeliti za cjelokupno životno postignuće su:
1. Nagrada Općine Ližnjan-Lisignano za životno djelo,
2. Priznanje počasnim građaninom Općine Ližnjan-Lisignano.

Pozivaju se svi ovlašteni predlagatelji (fizičke i pravne osobe s prebivalištem odnosno sjedištem na području Općine Ližnjan-Lisignano, skupine građana, mjesni odbori, radna tijela općinskog vijeća, drugi neformalni organizacijski oblici udruženja građana na području Općine Ližnjan-Lisignano, načelnik općine Ližnjan-Lisignano, članovi općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano) da predlože kandidate za javna priznanja Općine Ližnjan-Lisignano u 2023. godini. Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Nagrade Općine Ližnjan-Lisignano za životno djelo i za Priznanje počasnim građaninom Općine Ližnjan-Lisignano imaju načelnik općine Ližnjan-Lisignano i najmanje jedna trećina članova općinskog vijeća.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja podnosi se u pisanom obliku, te obavezno sadrži sljedeće podatke:
- ime i prezime odnosno naziv, te prebivalište odnosno sjedište podnositelja prijedloga,
- osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi,
- iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja, te
-vrstu javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog.

Uz prijedlog predlagatelj je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, stručne kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i slično) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga, također predlagatelj je obvezan priložiti potvrdu, ovjeru ili drugi oblik dokaza iz kojeg će biti jasno vidljivo da je predložena osoba prihvatila kandidaturu za javno priznanje.

Uz prijedlog predlagatelj i predložena osoba koja je prihvatila kandidaturu za javno priznanje obvezni su priložiti privolu/suglasnost za obradu i objavu osobnih podataka u svrhu provedbe postupka dodjele javnih priznanja, sukladno važećim zakonskim propisima.

Obrazloženi pisani prijedlozi zajedno s popratnim suglasnostima predloženog kandidata, sukladno odredbama Odluke o javnim priznanjima Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan - Lisignano" broj 5/19) mogu se dostaviti Odboru na adresu:

Općina Ližnjan-Lisignano, Odbor za društvene djelatnosti,
„Prijedlog za dodjelu javnih priznanja“
Krasa 7., 52204 Ližnjan

najkasnije do 1. ožujka 2023. godine

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Pratite načelnika na Facebooku

Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.