Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ližnjan-Lisignano

Na temelju članka 29. stavak 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/2018, 115/18, 98/19), Općina Ližnjan-Lisignano izlaže na javni uvid

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Općine Ližnjan-Lisignano

Izlaže se na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ližnjan-Lisignano. Uvid u prijedlog Programa raspolaganja može se izvršiti od 14. rujna do 29. rujna 2021. godine svakim radnim danom od 8.00 do 12.00 sati u sjedištu Općine Ližnjan-Lisignano, Krasa 7, Ližnjan (isključivo uz prethodnu telefonsku najavu na broj 052/354-708) te na službenim internetskim stranicama Općine Ližnjan-Lisignano www.liznjan.hr.
Zainteresirane stranke mogu dati prijedloge i prigovore na prijedlog Programa raspolaganja na propisanom obrascu najkasnije do isteka javnog uvida.
Prigovori na prijedlog Programa raspolaganja uz ime, prezime i adresu podnositelja, dostavljaju se u pisarnicu Općine Ližnjan-Lisignano ili se predaju poštom preporučeno na adresu: Općina Ližnjan-Lisignano, Krasa 7, Ližnjan. Prijedlozi i prigovori moraju biti zaprimljeni u pisarnici Općine Ližnjan-Lisignano zaključno s danom 29. rujna 2021. godine do 12.00 sati. O valjanim pristiglim prijedlozima i prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano u roku od 30 dana.

KLASA:320-02/18-01/6
URBROJ: 2168/03-05-21-26

OPĆINA LIŽNJAN-LISIGNANO

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Pratite načelnika na Facebooku

Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.