JAVNI POZIV PODUZETNICIMA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO U 2021. GODINI

Potpore se odnose na mikro i male subjekte malog gospodarstva sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine" br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16).
Općina Ližnjan-Lisignano provodi sljedeće mjere u svrhu poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Ližnjan-Lisignano:
MJERA 1:  Potpore novoosnovanim tvrtkama
MJERA 2:  Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
MJERA 3:  Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita
MJERA 4:  Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranja EU projekata
MJERA 5:  Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete

Korisnici potpore za mjere financiranja od strane Općine Ližnjan-Lisignano iz ovog Javnog poziva mogu biti u smislu Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 2A/17, 05/19), subjekti malog gospodarstva, poduzetništva i druge pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište na području Općine i koji ispunjavaju uvjete utvrđene istom Odlukom i posebnim propisima, odnosno pravilima o potporama male vrijednosti.

Pravo na potporu jedan korisnik može ostvariti samo u jednoj mjeri. Pravo na potpore ne mogu ostvariti pravne osobe u vlasništvu Općine Ližnjan - Lisignano, kao ni poduzetnici u stečaju, likvidaciji ili postupku predstečajne nagodbe.
Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak za potpore iz ovog Programa.
U postupku odlučivanja o odobravanju potpora nadležno tijelo (Povjerenstvo za potpore gospodarstvu imenovano odlukom načelnika) ocjenjuje koliko program, projekt ili aktivnost za koje se traži potpora pridonosi ostvarivanju gospodarskog rasta, a osobito koliko pridonosi:

* očuvanju postojećih radnih mjesta odnosno povećanju zaposlenosti,
* povećanju broja subjekata malog gospodarstva,
* osiguranju trajnosti poslovanja tražitelja potpore,
* povećanju konkurentnosti subjekta malog gospodarstva,
* povećanju domaćih ulaganja,
* razvoju i stvaranju inovativnih proizvoda i usluga.

Javni poziv otvoren je do utroška sredstava planiranih u proračunu Općine Ližnjan-Lisignano za tu namjenu u 2021. godini, a najkasnije do dana 30. studenog 2021. godine.

Više informacija u privitcima:

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Pratite načelnika na Facebooku

Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.