Javni poziv za financiranja programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro u području sporta Općine Ližnjan za 2020. godinu

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015) Sportska zajednica Općine Ližnjan – Lisignano, dana 17. prosinca 2019 godine raspisuje


JAVNI POZIV za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro u području sporta Općine Ližnjan – Lisignano za 2020. godinu

U Proračunu Općine Ližnjan - Lisignano za 2020. godinu osigurana su sredstva za financiranje rada Sportske zajednice Općine Ližnjan – Lisignano u iznosu od 535.500,00 kuna. Sredstva se raspoređuju na način da je 10.000,00 kuna predviđeno za rad Sportske zajednice, a 525.500,00 kuna za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija sportskih udruga – klubova članova Sportske zajednice Općine Ližnjan – Lisignano.

Pozivaju se sportske udruge – klubovi koji su članovi Sportske zajednice Općine Ližnjan – Lisignano da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro u području sporta.

Udruge mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije koji pridonose razvoju u području sporta, kako slijedi:
1.Poticanje i promicanje sporta
2.Osiguravanje uvjeta za provođenje treninga
3.Organiziranje i provođenje natjecanja
4. Organizaciju sportskih manifestacija

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru pojedinog prioritetnog područja ovog Javnog poziva, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2020. godine. V. Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima (Obrazac 1 i Obrazac 2) u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Ližnjan – Lisignano ( www. liznjan .hr ).

Uz navedene obrasce potrebno je priložiti:
1.Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja – Obrazac 3
2.Dokaz o registraciji – ispis iz Registra udruga Republike Hrvatske
3.Izvadak iz registra neprofitnih organizacija (otisnuta stranica iz Registra neprofitnih organizacija s podacima o upisu)
4.Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga, s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, ne starija od 30 dana od dana objave javnog poziva (preslika)
5. Prijepis knjige članova udruge ovjerenog od strane odgovorene osobe udruge
6. Popis registriranih sportaša ovjeren od nadležnog nacionalnog ili regionalnog saveza (ako udruga u programu ima službena natjecanja)
7. Fotokopije licence trenera ili dokaz o ovlaštenju za rad u sportu.  

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima dostavlja se na adresu:
Sportska zajednica Općine Ližnjan - Lisigano Krasa 7, 52204 Ližnjan „Javni poziv za udruge u sportu – ne otvaraj“ 

Rok za podnošenje prijava istječe u utorak, 08. siječnja 2020. godine. Procjenu pristiglih prijava će u skladu s kriterijima za financiranje programa u sportu, izvršiti Povjerenstvo za provedbu javnog poziva koje imenuje Sportska zajednica Općine Ližnjan – Lisignano.

Prijave koje ne udovoljavaju gore navedenim uvjetima, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene ili pristignu izvan roka neće se razmatrati. S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte i programe Sportska zajednica Općine Ližnjan - Lisignano će sklopiti Ugovor o financijskoj potpori projektu/programu.

Sva pitanja vezana uz ovaj natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ližnjan.


Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Pratite načelnika na Facebooku

Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.