Objava ponovne javne rasprave UPU Uvala Kuje

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13., 65/17., 114/18 i 39/19) i Izmjene zaključka Načelnika Općine Ližnjan-Lisignano Klasa: 350-02/18-01/73, Urbroj: 2168/03-01-19-19 od 04. listopada 2019. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Ližnjan-Lisignano kao nositelj izrade objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Uvala Kuje“

1. Ponovna Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Uvala Kuje“ (Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano 05/14, 03/15 i 05/18) (u daljnjem tekstu: Prijedlog plana) započinje 21. listopada 2019. godine i trajat će 15 dana - do 4. studenog 2019. godine. Javni uvid održat će se u prostoriji Odsjeka za komunalno i prostorno uređenje Općine Ližnjan-Lisignano, Krasa 7, 52 204 Ližnjan, radnim danom od 11:00 do 12:30 sati. Prijedlog plana bit će objavljen i na službenim web stranicama Općine Ližnjan-Lisignano (www.liznjan.hr).

2. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga plana održat će se za sve zainteresirane 28. listopada 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u prostoriji vijećnice Općine Ližnjan-Lisignano, Krasa 7, 52 204 Ližnjan.

3. Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave o Prijedlogu plana javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na plan. Mišljenja na Prijedlog plana potrebno je dostaviti zaključno do 4. studenog 2019. godine. U suprotnom će se smatrati da je mišljenje dano, odnosno da je Prijedlog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na iste.

4. Ostali sudionici u javnoj raspravi sudjeluju:
- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, te
- upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno do 04. studenog 2019. godine, odnosno one koje će biti upućene preporučenom pošiljkom s pečatom pošiljke zaključno s 4. studenog 2019. godine.

Prijedlozi i primjedbe dostavljaju se na adresu: Općina Ližnjan-Lisignano, Krasa 7, 52 204 Ližnjan ili u elektroničkom obliku na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

PROČELNIK JUO-a
OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
Vlado Kožljan

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Pratite načelnika na Facebooku

Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.