Obavijest dobavljačima o obvezi izdavanja e-računa Općini Ližnjan-Lisignano od 01.07.2019

Ovim putem, obavještavamo javnost da sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN broj 94/18) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 01. srpnja 2019. godine stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave, i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave.

Povodom toga, želimo skrenuti pozornost da od 01. srpnja 2019. godine, izdavatelji elektroničkih računa obvezni su prema obvezniku javne nabave izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave.

Općina Ližnjan - Lisignano  kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj od 01. srpnja 2019. godine ne smije, sukladno navedenom zakonu, zaprimiti nijedan papirnati račun jer neće moći više po njemu postupiti, odnosno račun koji stigne u papirnatom obliku biti će vraćen dobavljaču i neće moći biti plaćen (ističemo da se ni skeniran račun u PDF-obliku i dostavljen mailom ne smatra e-računom).
Stoga, obavještavamo sve subjekte koji ispostavljaju račune prema Općini Ližnjan-Lisignano da od 01. srpnja 2019. godine moraju imati ugovorenu mogućnost slanja e-Računa.

Jedini računi koje ćemo nakon 01.07.2019. godine moći prihvatiti kao pravovaljane jesu računi izdani u elektroničkom obliku sukladno europskoj normi poslani putem informacijskog posrednika i koji su dostavljeni Općini Ližnjan putem centralne platforme za razmjenu eRačuna koju vodi FINA u svojstvu centralnog informacijskog posrednika, a na koju su se dužni povezati ostali informacijski posrednici.

Za slanje elektroničkih računa morate odabrati informacijskog posrednika. Informacijski posrednik Općine Ližnjan - Lisignano je FINA, a dobavljači mogu odabrati bilo kojeg registriranog informacijskog posrednika koji djeluje u Republici Hrvatskoj (FINA, Moj eRačun, Hrvatska pošta, Hrvatski telekom i drugi). Na koji način se otvara servis e-račun (jer ćete samo preko njega moći poslovati s Općinim Ližnjan-Lisignano kao obveznikom javne nabave) možete se dodatno informirati u poslovnici Fine ili kod drugih registriranih informacijskih posrednika.

Za eventualne dodatne informacije vezano za obvezu izdavanja elektroničkih računa možete se obratiti na  telefon 052/578-032 ili mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Navedena obveza izdavanja e-računa ne odnosi se na račune temeljem izdanih Rješenja ili datih Suglasnosti Općine Ližnjan-Lisignano za sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima, za financiranje školskih marendi i produženog boravka, autobusnih karti učenicima, umirovljenicima te korisnicima socijalnih potpora, i slično.

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Pratite načelnika na Facebooku

Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.