Natječaj za davanje na privremeno korištenje javne površine na području Općine Ližnjan-Lisignano

Javni natječaj za davanje na privremeno korištenje javne površine raspisuje se za:
 
  1. NASELJE ŠIŠAN
k.č./k.o.

mikrolokacija

 

Namjena

 

Tip naprave

Početna cijena

(u kunama)

Jamčevina

(u kunama)

Vremenski period na koji se javna površina daje na korištenje

dio k.č.br. zgr. 80/2 k.o. Šišan
centar

1.1

Ugostiteljska

Ugostiteljska terasa do max. 30 m2 ispred ugostiteljskog objekta “La Piazza” na adresi Šišan, Centar 54A

2.700,00 kn

810,00 kn

sezonski

(od dana potpisivanja ugovora do 30.09.2019.)

 
Javna površina daje se na privremeno korištenje za razdoblje ljetne sezone 2019. godine (od dana potpisivanja ugovora do 30.09.2019. godine).

Natječaj za davanje javne površine iz točke I. na privremeno korištenje provesti će se prikupljanjem pisanih ponuda.

Ponuditelji svoje ponude dostavljaju u pismenom obliku u zatvorenim omotnicama u roku od osam (8) dana od dana obave javnog natječaja na web stranici Općine Ližnjan-Lisignano i na oglasnoj ploči upravnog tijela.

Prikupljanje pisanih ponuda provodi se dostavom takvih ponuda putem pošte ili predajom u pisarnici Općine Ližnjan-Lisignano u zatvorenoj omotnici uz naznaku:
«ZA NATJEČAJ ZA DAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA PRIVREMENO KORIŠTENJE – NE OTVARAJ».

Ponude moraju prispjeti (biti zaprimljene) u Općinu Ližnjan-Lisignano najkasnije do sata određenog za početak javnog otvaranja ponuda, neovisno o načinu dostave.  
Javno otvaranje prispjelih pisanih ponuda provesti će se u četvrtak 30.05.2019. godine u 09,30 sati.

Detalji natječaja nalaze se u prilogu.

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Pratite načelnika na Facebooku

Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.