Javni natječaj za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2019. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge/organizacije civilnog društva na području Općine Ližnjan-Lisignano KLASA: 402-08/19-01/07 URBROJ: 2168/03-01-19-1 od dana 25.02.2019. godine načelnik Općine Ližnjan-Lisignano raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Općine Ližnjan-Lisignano za 2019. godinu
 
 
Općina Ližnjan-Lisignano poziva udruge i druge prihvatljive prijavitelje (neprofitne organizacije), koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom natječaju, da se prijave na financijsku podršku programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Javnog natječaja.
 
Prijavitelji sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti programe, projekte, manifestacije i aktivnosti za sljedeća prioritetna područja:
  1. KULTURA
  2. SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVENA NJEGA
  3. RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
  4. POLJOPRIVREDA
  5. MANIFESTACIJA - SAJAM SV. FELIKSA I FORTUNATA I 11. SMOTRA MASLINOVOG ULJA U ŠIŠANU-SISSANO
Ispisana, potpisana i ovjerena prijava sa svim obveznim prilozima (obrascima) dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno ili kurirom u pisarnicu Općine Ližnjan-Lisignano na adresi Ližnjan, Krasa 7 ili se šalje preporučenom pošiljkom na adresu:

OPĆINA LIŽNJAN-LISIGNANO,
KRASA 7
52204 LIŽNJAN-LISIGNANO
"Javni natječaj za udruge 2019. - ne otvaraj"

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja.

Sva pitanja vezana uz Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili/i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., i to najkasnije do dana 29. 03. 2019. godine.

Odgovori na pitanja poslati će se u najkraćem mogućem roku izravno na adrese onih koji su pitanje postavili.

Detaljnije informacije nalaze se u tekstu natječaja u privitku.

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Pratite načelnika na Facebooku

Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.