Natječaj za zakup zemljišta - Ližnjan-Kuje

Na temelju odluke općinskog vijeća Općine Ližnjan - Lisignano Klasa: 372-03/18-01/06, Ur. broj: 2168/03-04-18-1, od  22.11.2018. godine, Načelnik Općine Ližnjan – Lisignano, objavljuje

NATJEČAJ
ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA

  1. Raspisuje se javni natječaj za zakup zemljišta opće rekreacijske namjene na nekretnini u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano na slijedećoj lokaciji:
Red.
Br.

Adresa
lokacija nekretnine

Katastarska općina

Katastarska
čestica

Površina
nekretnine

Vrijeme trajanja zakupa

Početni iznos godišnje zakupnine
u kunama

 Jamčevina
u kunama

1.

Ližnjan – Kuje

Ližnjan

343/3

27.837 m2

60 godina

100.000,00

50.000,00

Predmet natječaja je izbor najpovoljnijeg ponuditelja za zakup zemljišta opće rekreacijske namjene sukladno važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji Općine Ližnjan-Lisignano, koji će se realizirati odabirom najpovoljnijeg ponuditelja kao investitora (u daljnjem tekstu: Ponuditelj).

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda.

Ponude se dostavljaju neposredno osobnom predajom ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici s oznakom pošiljatelja i primatelja i naznakom ''Za Javni natječaj – za zakup zemljišta k.č.br. 343/3, k.o. Ližnjan - ne otvarati“ na adresu Općine Ližnjan-Lisignano, te ponuda mora prispjeti najkasnije do 12.12.2018. godine, bez obzira na način dostave.

Rok za podnošenje pismenih ponuda je 15 (petnaest)dana od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Općine Ližnjan – Lisignano, te počinje teći slijedećeg dana od dana objave.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke osobe, hrvatski državljani, domaće pravne osobe uz priloženo rješenje o registraciji tvrtke, kao i strane fizičke i pravne osobe uz zakonom propisane uvjete.

Detaljnije u privitku.
Prilozi za preuzimanje:
Download this file (NATJEČAJ REKREACIJA KARGADUR.pdf)Natječaj za zakup zemljišta_Kuje

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Pratite načelnika na Facebooku

Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.