Obavijest - podjela pojedinačnih posuda za komunalni otpad

Herculanea d.o.o. obavještava svoje korisnike o nastavku podjele pojedinačnih posuda za komunalni otpad.

Nakon stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom te donošenja Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te obrade zaprimljenih Izjava o načinu korištenja javne usluge, nastavljamo s individualizacijom sustava prikupljanja otpada  odnosno s dodjelom pojedinačnih posuda za komunalni otpad svakoj kući na području općine Ližnjan. Napominjemo da su u samom Ližnjanu određenom broju korisnika već podijeljeni pojedinačni spremnici.

Namjera nam je u što kraćem vremenu podijeliti pojedinačne posude svakom korisniku u obiteljskoj kući, a paralelno s time i zajedničke spremnike za korisnike u stambenim zgradama.

Molimo da se korisnici kod zaduženja posuda (neki još jednom) izjasne o veličini spremnika koji žele zadužiti ali da pritom uzmu u obzir da se nakon toga prelazi na jedno tjedni odvoz u zimskim mjesecima. U procjeni će im pomoći i djelatnici Pula Herculanea-e pri ukazujući im na smjernice koje se odnose na količini proizvodnje komunalnog otpada.

Izuzetno je bitno da kategorija korisnika „iznajmljivači“  zaduže dodatni spremnik   adekvatnog volumena sukladno broju ležajeva koje iznajmljuju, sve kako bi otpad koji proizvedu gosti tijekom ljetne sezone adekvatno zbrinuo. Nakon uvođenjem digitalnog praćenja broja pražnjenja spremnika, korisnici će sami odlučivati kada će spremnike iznositi na pražnjenje,  čime će utjecati na visine svojih računa u dijeli cijene koji se odnosi na „predani otpad“.

Podjela spremnika će se odvijati u razdoblju:
                               27.10. do 4.11.2018. g. LIŽNJAN
                               6.11. do 9.11.2018.g. ŠIŠAN
                               10.11. do 14.11.2018.g. VALTURA
                               15.11. do 19.11.2018.g. MUNTIĆ
                               20.11. do 23.11.2018.g.  JADREŠKI.

Svaki dan osim ponedjeljka u vremenu od 10-17 h (uključena i nedjelja).

Korisnici će prilikom zaduženja spremnika, onim mjestima koja nemaju osigurane zelene otoke,  dobiti i paket vrećica za izdvajanje korisnih sirovina (plava, žuta i zelena) za papir, plastiku i staklo, kao i brošuru o načinu postupanja sa zaduženim spremnikom, načinu selektiranja kao i rasporedu odvoza komunalnog otpada  i selektivno prikupljenih korisnih sirovina.

Napominjemo da ćemo u roku od 7 dana od zadnjeg dana roka za podjelu spremnika po naseljima, povući zajedničke spremnike koje su sada smješteni na javnim površinama. Stoga molimo korisnike da u predviđenim danima kod svojih kuća kako bi mogli preuzeti spremnike.

Sve ostale informacije mogu se dobiti na broj telefona 052 541 597 radnim danom (osim nedjelje) u vremenu od 7-13,30 h.Prilozi za preuzimanje:
Download this file (Obavijest - dodjela posuda za otpad.pdf)Obavijest - dodjela posuda za otpad

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Pratite načelnika na Facebooku

Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.