Natječaj za osnivanje i prijenos prava građenja

Raspisuje se javni natječaj za osnivanje i prijenos prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Ližnjan na sljedećoj lokaciji:


Red.
Br.
Adresa
lokacija nekretnine

Katastarska općina

Katastarska
čestica

Površina
nekretnine

Vrijeme osnivanja prava građenja

Početni iznos godišnje naknade
u kunama

Jamčevina

u kunama

1.

Ližnjan – Karigadur

Ližnjan

343/1

49.888 m2

60 godina

300.000,00

150.000,00Predmet natječaja je izbor najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju turističkog naselja (T2)važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji Općine Ližnjan-Lisignano,koji će se realizirati odabirom najpovoljnijeg ponuditelja kao investitora (u daljnjem tekstu: Ponuditelj) s kojim će se sklopiti Ugovor o osnivanju prava građenja na vremensko razdoblje od 60 godina (u daljnjem tekstu: Ugovor), računajući od dana sklapanja Ugovora o osnivanju prava građenja.

Obveza plaćanja naknade za pravo građenja teče od dana sklapanja ugovora, a naknada za pravo građenja plaća se za prvih 10 godina unaprijed, s time da obveza plaćanja naknade za prvih deset godina osnovanog prava građenja dospijeva za 15 dana od dana sklapanja glavnog ugovora.

Ugovorom o pravu građenja detaljno će se urediti sva prava i obveze ugovornih strana kao i visina naknade.

Detalji natječaja nalaze se u prilogu kao i Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak protiv fizičke/pravne osobe, a koji izdaje Općinski sud u Puli u uredovno radno vrijeme za stranke.

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Pratite načelnika na Facebooku

Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.