Obavijesti i upute uz oglas za imenovanje - Referent-komunalni redar

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11), i raspisanog oglasa Općine Ližnjan-Lisignano objavljuje kandidatima prijavljenim na oglas


OBAVIJESTI I UPUTE UZ OGLAS ZA IMENOVANJE
Referent - komunalni redar


Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti i uputama uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe bez obzira na rod u kojem su naveden i.

Opis poslova za radno mjesto Referent - komunalni redar utvrđen je u utvrđen je temeljem Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ližnjan-Lisignano i to kako slijedi:

  • obavlja poslove u skladu sa ovlastima sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i općinskim aktima o komunalnom redu, nadzire provođenje odluka i drugih akata iz oblasti komunalnog gospodarstva, a naročito komunalnog reda, obavlja nadzor nad radom ugostiteljskih, trgovačkih i drugih objekata u dijelu koji se odnosi na komunalni red; donosi rješenja iz oblasti komunalnog  reda i rješenja po posebnim zakonima; 
  • vodi upravni postupak i donosi rješenja u predmetima vezanim uz provedbu komunalnog reda, izriče mandatne kazne, provodi izvršenje rješenja iz oblasti komunalnog reda, podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnih i drugih postupaka i poduzima druge propisane mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti
  • vodi i predlaže mjere za unaprjeđenje stanja u domeni komunalnih djelatnosti;
  • vodi upravni postupak i donosi rješenje u predmetima raskopa i opterećenja nerazvrstanih cesta, kontrolira obavljene radove na redovnom održavanju nerazvrstanih cesta;
  • obavlja nadzor i utvrđuje uzirpaciju i zakonitost građenja i provedbe zahvata u prostoru koji nisu građenje iz nadležnosti upravnog tijela te naređuje mjere propisane posebnim Zakonom, vodi o tome evidenciju, te sukladno zakonu, općim aktima poduzima mjere;
  • surađuje te izvještava nadležne inspekcije u cilju poduzimanja potrebnih postupaka i mjera;
Više informacija u prilogu.

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Pratite načelnika na Facebooku

Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.