Odluka o sufinanciranju udžbenika i ostale školske opreme

Temeljem članka 33. Statuta Općine Ližnjan – Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 05/09-pročišćeni tekst, 02/13, 2A/17), točke II. podtočke 2. Socijalnog programa Općine Ližnjan-Lisignano za 2018. godinu ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 9A/17), a u svezi s člankom 27. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan - Lisignano" broj 04/11), općinski načelnik Općine Ližnjan-Lisignano donosi sljedeću


ODLUKU
o sufinanciranju udžbenika i ostale školske opreme za učenike osnovnih škola s područja
Općine Ližnjan-Lisignano za školsku 2018./2019. godinu


Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, kriteriji, visina novčane pomoći i način ostvarivanja prava na sufinanciranje nabave udžbenika i ostale školske opreme učenicima osnovnih škola s područja Općine Ližnjan-Lisignano za školsku 2018./2019. godinu, a koji to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Članak 2.
Pravo na sufinanciranje nabave udžbenika i ostale školske opreme u školskoj 2018./2019. godini imaju svi učenici osnovnih škola koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Ližnjan-Lisignano na dan podnošenja zahtjeva, a koji to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Članak 3.
Visina novčane pomoći za nabavu udžbenika i ostale školske opreme iznosi 400,00 kuna (četiristotinekunainulalipa) za učenike od I. do IV. razreda, odnosno 600,00 kuna (šeststotinakunainulalipa) za učenike od V. do VIII. razreda osnovne škole.

Članak 4.
Za ostvarivanje prava iz članka 3. ove Odluke potrebno je da roditelji/skrbnici podnesu zahtjev Općini Ližnjan-Lisignano, na propisanom obrascu zahtjeva, koji je sastavni dio ove Odluke (PRILOG I.). Uz propisani obrazac zahtjeva iz stavka 1. ovog članka, roditelji/skrbnici dužni su dostaviti presliku učeničke knjižice ili potvrdu škole o upisu djeteta u novu školsku godinu, na kojoj je naznačen razred koji učeni-k/ca pohađa, u svrhu utvrđenja prava iz članka 3. ove Odluke. Nije potrebno priložiti račune za nabavu udžbenika i ostale školske opreme.

Rok za predaju zahtjeva iz stavka 1. ovog članka je 15.10.2018. godine, a zahtjevi podneseni nakon isteka navedenog roka, neće se razmatrati.

Članak 5.
Ova Odluka ne odnosi se na učenike koji dolaze iz socijalno ugroženih obitelji, a čiji je socijalni status utvrđen u evidenciji Centra za socijalnu skrb Pula-Pola. Istima će se financirati nabava potrebnih školskih udžbenika i ostale školske opreme u cijelosti. Korisnici socijalne skrbi koji udovoljavaju materijalnim uvjetima za potpuno financiranje školskih udžbenika i ostale školske opreme iz stavka 1. ovog članka, zahtjev za potpuno financiranje školskih udžbenika i ostale školske opreme podnose Općini Ližnjan-Lisignano u roku iz članka 4. ove Odluke. Uz propisani obrazac zahtjeva za potpuno financiranje školskih udžbenika i ostale školske opreme potrebno je priložiti i:
- dokaz o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi (Rješenje Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili sl.),
- dokaz o prijavljenom prebivalištu na području Općine Ližnjan-Lisignano učenika i najmanje jednog roditelja/skrbnika,
- preslika učeničke knjižice ili potvrda škole o upisu djeteta u novu školsku godinu,
- računi ili ponuda knjižare kojima se dokazuje ukupni trošak nabave školskih udžbenika i ostale školske opreme, a temeljem kojih će se izvršiti uplata novčanih
sredstava korisniku. O pravu na potpuno financiranje nabave školskih udžbenika i ostale školske opreme iz stavka 1. ovog članka odlučuje se temeljem Rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ližnjan-Lisignano, Odsjek za društvene djelatnosti, mjesnu samoupravu te opću upravu i administrativne poslove.

Članak 6.
Korisnik prava na sufinanciranje nabave školskih udžbenika i ostale školske opreme dužan je izvršiti povrat uplaćenih sredstava Općini ukoliko se utvrdi da je pravo na sufinanciranje nabave školskih udžbenika i ostale školske opreme ostvario po drugoj osnovi.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama Općine Ližnjan-Lisignano“, na oglasnoj ploči i na web stranici ovog upravnog tijela.


Načelnik
Općine Ližnjan-Lisignano
Marko Ravnić

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Pratite načelnika na Facebooku

Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.