Građevinski radovi spuštanja dalekovoda u trup lokalne ceste u Šišanu

Zbog izgradnje novih objekata na području naselja Šišan, nije moguće udovoljiti novim potrebama za električnom energijom pa je bilo potrebno pristupiti izgradnji nove TS koja će pridonijeti boljoj pouzdanosti opskrbe električne energije na predmetnoj lokaciji  i osigurati rezerve za napajanje budućih kupaca el. energije.

Građevinski radovi u Šišanu izvode se zbog ograničenog kapaciteta i dotrajalosti postojeće stupne TS 10/0,4 kV "Šišan 3" te je istu potrebno zamijeniti novom TS 10(20)/0,4 kV, 1x630 kVA "ŠIŠAN 3" (tipa KTS).

Nova TS bit će izgrađena u blizini postojeće TS i preuzet će kompletan teret postojeće TS. Nakon izgradnje nove TS "Šišan 3" i polaganja SN kabela do nje, postojeća stupna TS "Šišan 3" će se demontirati, kao i odcjep s dalekovoda koji ju je napajao (jer je nova trasa kabelske kanalizacije SN i NN kabela izvedena u postojeću asfaltiranu cestu Pula - Šišan i bijele putove).Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Pratite načelnika na Facebooku

Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.