Odluka o broju i visini stipendija u akademskoj 2017./2018. godini

Temeljem članka 33. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 05/09- pročišćeni tekst, 01/13, 2A/17), članka 2. i 9. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 07/10, 03/11), Odluke o broju i visini stipendija u akademskoj 2017./2018. godini KLASA: 604- 01/17-01/2 URBROJ: 2168/03-01-18-2 od dana 19.01.2018. godine i Zaključka Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano o prihvaćanju prigovora na predmetnu Odluku o broju i visini stipendija KLASA: 604-01/17-01/2 URBROJ: 2168/03-04-18-5 od dana 31.01.2018. godine, a na prijedlog Odbora za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano, Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano, dana 05.02.2018. godine, donosi Odluku o broju i visini stipendija u akademskoj 2017./2018. godini

U akademskoj 2017./2018. godini Općina Ližnjan-Lisignano će dodijeliti ukupno 56 (pedesetišest) stipendija i to:
- 44 (četrdesetičetiri) stipendija studentima viših godina studija i
- 12 (dvanaest) stipendija novim korisnicima (1. godina studija),
sukladno ostvarenim bodovima i Listi kandidata.

Visina mjesečnih studentskih stipendija koje se isplaćuju korisnicima stipendija, dodijeljenih od strane Općine Ližnjan-Lisignano u akademskoj 2017./2018. godini, ovisi o broju prikupljenih bodova sukladno odredbama Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 07/10, 03/11) i to kako slijedi:

Studenti viših godina studija:
1. od 335 do 326 bodova - 750,00 kuna
2. od 325 do 316 bodova - 700,00 kuna
3. od 315 do 296 bodova - 650,00 kuna
4. od 295 do 281 bodova - 600,00 kuna
5. od 280 do 246 bodova - 500,00 kuna
6. od 245 do 221 bodova - 400,00 kuna
7. od 220 do 111 bodova - 350,00 kuna
8. 110 i manje bodova - 200,00 kuna

Novi korisnici (1. godina studija):
1. od 255 do 211 bodova - 400,00 kuna
2. od 210 do 131 bodova - 300,00 kuna
3. 130 i manje bodova - 200,00 kuna

Također, obavještvaju se kandidati da će se dana 15.02.2018. godine (četvrtak) s početkom u 12,00 sati u prostorijama Općine Ližnjan-Lisignano, na adresi Ližnjan, Krasa 7, održati potpisivanje ugovora sa stipendistima za akademsku 2017./2018. godinu. Ukoliko stipendisti nisu u mogućnosti prisustvovati istome, mole se roditelji/rodbina da dođu umjesto njih preuzeti primjerak ugovora.

Studenti koji su 2017./2018. akademske godine upisali 1. godinu studija dužni su sa sobom ponijeti presliku kartice ili broj žiro računa na koji će se vršiti isplata stipendije.

Odluka o broju i visini stipendija u akademskoj 2017./2018. godini i Lista kandidata nalaze se u prilogu niže:

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Pratite načelnika na Facebooku

Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.