Poziv za Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Općina Ližnjan-Lisignano objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog  i biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih s tom  javnom uslugom (dalje: Odluka).

Savjetovanje traje od 23. do 30. siječnja 2018. godine.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 30. siječnja 2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke putem pošte ili osobno na adresu: Općina Ližnjan-Lisignano, Krasa 7, 52204 Ližnjan ili slanjem na fax 578-002 ili putem e-maila na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji se nalazi uz ovaj poziv.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Odluke na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi biti će javno dostupni na web stranici Općine Ližnjan-Lisignano. Ukoliko podnositelj prijedloga ne želi da njegov doprinos bude javno objavljen, treba to posebno naznačiti.

Nacrt prijedloga Odluke s obrazloženjem koji se nalazi u nastavku ovog poziva  predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom
, Općina Ližnjan-Lisignano kao jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, a na području Općine Ližnjan-Lisignano navedenu uslugu obavljalo bi trgovačko društvo Pula Herculanea. Nadalje, temeljem istog Zakona predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Odluku o načinu pružanja javnih usluga u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, a koja je stupila na snagu 1. studenog 2017. godine.

Sukladno tome, Općina Ližnjan-Lisignano dužna je donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Cilj Odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Ližnjan-Lisignano u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

U prilogu se nalazi Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog  i biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih s tom  javnom uslugom te obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Pratite načelnika na Facebooku

Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.