Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana – umirovljenici i socijalno potrebiti

Temeljem članka 33. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Ližnjan-Lisignano("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 04/11) i točke 10. Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Ližnjan-Lisignano za 2017. godinu ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 08/16, KLASA: 400-01/17-01/22 URBROJ: 2168/03-04-17-4 od dana 31.10.2017. godine), Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano, dana 30. studenog 2017. godine donosi:
 
  • Odluku o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima povodom božićnih blagdana, te
  • Odluku o isplati jednokratne novčane pomoći socijalno potrebitima povodom božićnih blagdana
Umirovljenicima s područja Općine Ližnjan-Lisignano i mirovinskim primanjima do visine od 2.500,00 kuna (dvijetisućepetstotinakunainulalipa) u vrijeme božićnih blagdana isplatiti će se jednokratna novčana pomoć u iznosu od 200,00 kuna (dvijestotinekunainulalipa).

Na ime ostvarenja jednokratne novčane pomoći potrebno je priložiti:
  • presliku osobne iskaznice,
  • broj tekućeg računa na koji će se izvršiti uplata,
  • te presliku odreska od mirovine za mjesec studeni 2017. godine.
Rok za dostavu zahtjeva i popratne dokumentacije je 31.01.2018. godine. Zahtjevi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati.

Socijalno potrebitima s područja Općine Ližnjan-Lisignano, a prema popisu osoba dostavljenom od strane aktivista Crvenog Križa, Centra za socijalnu skrb, te udruga i drugih neprofitnih organizacija registriranih za obavljanje socijalne djelatnosti, isplatiti će se jednokratna novčana potpora u visini od 300,00 kuna (tristotinekunainulalipa) povodom božićnih blagdana.

Odluke te više informacija pročitajte ovdje:

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Pratite načelnika na Facebooku

Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.