Općina Ližnjan

PRORAČUN OPĆINE LIŽNJAN ZA 2017 GODINU

DOPIS NAČELNIKA VIJEĆNICIMA

RADNI - NEOBAVEZNI DIO - POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2016.G

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.G

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU

Proračun