Za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine je ustrojen jedinstveni upravni odjel. Općina ima osam zaposlenika i jednog proračunskog korisnika u kojem radi deset zaposlenika.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Mirjana Benčić
Tel: 052/393-133
Fax: 052/578-561
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  

Odsjek za proračun i financijsko-računovodstvene poslove

U svom djelokrugu obavlja sljedeće poslove: izrada i izvršenje proračuna, izrada izvješća o izvršenju proračuna, statističkih, financijskih i drugih izvješća, vođenje propisanih poslovnih knjiga proračunskog knjigovodstva, razrez, naplata i knjigovodstveno praćenje zaduženja i naplate općinskih prihoda: općinskih poreza (na tvrtku i kuće za odmor), komunalne naknade i naknade za uređenje voda, naplata i knjigovodstveno praćenje zaduženja i naplate općinskih prihoda, blagajničko poslovanje te druge poslove utvrđene posebnim zakonom i drugim propisima i aktima.

Voditeljica odsjeka
Danijela Lamot
Tel: 052/578-032
Fax: 052/578-561
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Savjetnica za financijsko-računovodstvene i pravne poslove
Antonela Benčić Grdić
Tel: 052/578-032
Fax: 052/578-561
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

 

Odsjek za komunalne poslove te poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša

Obavlja upravne i stručne poslove iz komunalnog područja,  prostornog uređenja i gradnje te zaštite okoliša i prirode . U svom djelokrugu obavlja poslove vezane uz uređenje naselja i stanovanja, prostornog planiranja, komunalnih djelatnosti, zaštite i uređenja prirodnog okoliša, izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, uređenje imovinsko-pravnih poslova. Brine se o održavanju nerazvrstanih cesta, zelenih i javnih površina, javne čistoće, javne rasvjete, uređenju Općine te provođenju komunalnog reda. Upravlja poslovnim i stambenim objektima, sudjeluje u provedbi, po potrebi i organizira provedbu poslova dezinsekcije i deratizacije, održavanju groblja, prigodne dekoracije mjesta, održavanje autobusnih stajališta, sanaciju divljih deponija.

Obavlja poslove izrade općih akata Općine iz područja komunalnih poslova, prostornog uređenja, osigurava uvjete za gospodarenje javnim površinama u gradu, te izdavanje rješenja o korištenju  javne površine, komunalnog doprinosa, pravne poslove vezane uz komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i graditeljstvo. Brine se o planiranju i provedbi investicija, osigurava praćenje stanja u komunalnom gospodarstvu i obavljanje komunalnih djelatnosti, cijena komunalnih usluga, izrađuje i osigurava realizaciju programa održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture u Općini. Komunalno redarstvo provodi nadzor nad komunalnim redom.

Komunalna referentica
Sandra Kliman
Tel: 052/578-358
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Komunalni redar
Dinko Boljun
Tel: 098/247-895
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Odsjek za društvene djelatnosti, mjesnu samoupravu te opće i administrativne poslove

U svom djelokrugu obavlja protokolarne, savjetodavne i administrativne poslove u svezi s djelokrugom rada Općinskog vijeća, Načelnika i njihovih radnih tijela, usklađuje i koordinira djelovanjem između upravnih odjela općinske uprave i koordinira sa susjednim gradovima i općinama. Obavlja poslove koji se odnose na radne odnose i ostvarivanje prava iz radnih odnosa djelatnika Općinske uprave, poslova pisarnice i arhiva, održavanja poslovnog prostora Općinske uprave i druge opće i pomoćno-tehničke poslove, zatim poslove iz nadležnosti Općine u oblasti školstva, predškolskog odgoja, socijalne skrbi, rada, zdravstva, kulture, športa i tehničke kulture, stručne poslove za mjesnu samoupravu, druge poslove određene zakonom i drugim propisima i općim aktima kao i poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće i Načelnik.

Voditeljica odsjeka
Lorena Stančir
Tel: 052/578-564
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Referentica za opće poslove
Sarita Buršić-Švigir
Tel/Fax: 052/578-082
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: opcinaliznjan@liznjan.hr

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30-10:30
Srijeda 11:00-16:30
Petak 07:30-10:30
Pauza za marendu 10:30-11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Komunalni red

komunall

Vidiš problem koji se nalazi u domeni komunalnog redara? Kontaktiraj ga odmah putem web aplikacije!

Kalendar događanja

kalendar

01.05.2017.    1. MAJ, Svetica
13.05.2017.    Jadreški
28.05.2017.    Run 4 Teran, Šišan
17.06.2017.    Jug na dva kotača
24.06.2017.    20.godišnjica KUD Kuje

eu bb

Glasilo općine Ližnjan

kronike

Ovdje možete preuzeti glasilo općine Ližnjan.

GIS Portal

gis

Pogledajte prostorni plan, katastar, imena ulica i kućne brojeve...

Meteo Stanica

meteo

Naša prva meteorološka stanica u općini nalazi se na školi, koja već godinama obnavlja svoj eko status i velika mi je čast da kao kumovi škole možemo ovom donacijom, između ostalog, proširiti i djelokrug rada Eko patrole i Eko škole.

Pratite Načelnika na Facebooku

euf