O općini

oopcini

Općina Ližnjan-Lisignano smještena je na krajnjem jugoistoku Istarskog poluotoka, nedaleko najvećeg grada u Istarskoj županiji, grada Pule. Kao jedinica lokalne samouprave obuhvaća površinu od 69,87 četvornih kilometara što čini oko 2,47% površine Istarske županije. Općina Ližnjan-Lisignano okružena je morem s njene južne i istočne strane. S jugozapadne strane graniči s općinom Medulin, sa zapadne s gradom Pulom, a sa sjeverne strane s općinom Marčanom. Proteže se obalnom linijom dužine oko 27,6 kilometara te obuhvaća brojne uvale. Otprilike 1.800 hektara područja općine Ližnjan-Lisignano pripada obalnom području.

U sastavu općine Ližnjan-Lisignano nalaze se slijedeća naselja: Ližnjan, Valtura, Šišan-Sissano, Jadreški i Muntić.

Najveća vodna površina u općini Ližnjan-Lisignano odnosi se na morski akvatorij općine Ližnjan-Lisignano. Obalno područje obuhvaća obalu od granice s općinom Medulin u Kaželi s nekoliko uvala do rta Marlera na južnoj strani, preko uvale Kuvišela, rta Debela i Uljeva do luke Kuje. Zatim slijede uvale Velika i Mala Draga, Kale, Paviri do rta Sv. Stjepan, pa uvale Mrtvi puč, Babina Škulja, Mezoporat do rta Cuf i polovice luke Budava na istočnoj strani.

Reljef općine je pretežno nizinski, s nekoliko manjih uzvišenja. Najvišu točku predstavlja kota na visini od 162,5 m u naselju Muntić.

Prema Popisu stanovništva iz 2011. godine, na području Općine Ližnjan-Lisignano živi ukupno 3 965 stanovnika. Gustoća naseljenosti općine Ližnjan-Lisignano iznosi 43,5 st/km2., što je ispod županijskog prosjeka koji iznosi 74 stanovnika/km² te ispod prosječne gustoće naseljenosti u Republici Hrvatskoj koja iznosi 77,08 stanovnika/km². Populacija od 3.965 stanovnika raspoređena je u pet naselja s različitim gustoćama naseljenosti. Ližnjan je administrativno, kulturno i gospodarsko središte u kojem živi 1 340 stanovnika (popis stanovništva iz 2011.god). Drugo naselje je Valtura sa 875 stanovnika, što čini 22% ukupnog broja stanovnika Općine Ližnjan. Na trećem mjestu prema broju stanovnika nalazi se Šišan-Sissano sa 849 stanovnika (21,41%), na četvrtom naselje Jadreški sa 501 stanovnikom, odnosno 12,63%, te na petom mjestu naselje Muntić sa 400 stanovnika (10,09%) ukupnog broja stanovnika Općine Ližnjan-Lisignano.

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa:
Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.
Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.