Javni natječaj za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2019. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge/organizacije civilnog društva na području Općine Ližnjan-Lisignano KLASA: 402-08/19-01/07 URBROJ: 2168/03-01-19-1 od dana 25.02.2019. godine načelnik Općine Ližnjan-Lisignano raspisuje

Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Općine Ližnjan-Lisignano za 2019. godinu

Temeljem članka 6.  Statuta Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan“ br. 05/09–proč. tekst, 01/13, 2A/17 ), Općina Ližnjan-Lisignano, objavljujePotpisivanje ugovora o korištenju stipendije u 2018./2019. akademskoj godini

Pozivaju se svi studenti koji su temeljem Odluke o broju i visini stipendija u akademskoj 2018./2019. godini stekli pravo na zaključenje ugovora da pristupe  potpisivanju koje će se održati u petak, 15. veljače 2019., u prostorijama Općinske sale (prizemlje zgrade), s početkom u 11.00 sati.

Prezentacija projekata_utorak, 29.01.2019.

Pozivamo sve zainteresirane mještane, vijećnike, predstavnike Mjesnih odbora na prezentaciju projekata koji se rade na području Općine Ližnjan. Prezentacija će se održati u utorak, 29. siječnja 2019., u Općinskoj sali Općine Ližnjan-Lisignano s početkom u 17.00 sati .

17. sjednica Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano

U srijedu,  30.01.2019., u prostorijama Općinske sale u Ližnjanu s početkom u 18.00 sati održat će se 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano.
Prilozi za preuzimanje:
Download this file (poziv i dnevni red za 17  redovnu sjednicu općinskog vijeća.pdf)Dnevni red_17. sjednica OV

Poziv na Licencirani Interpret Europe tečaj „Certificirani interpretacijski vodič“ za interpretativne vodiče

Turistička zajednica Općine Ližnjan-Lisignano poziva Vas da se prijavite na Licencirani Interpret Europe tečaj  „Certificirani interpretacijski vodič“  za interpretativne vodiče koji će se održati u Šišanu u ožujku, a prijave su otvorene do 4. veljače 2019.

Poziv iznajmljivačima - Sajam turističkih proizvoda posebnih interesa i edukacije

Dragi iznajmljivači, Turističke zajednice južne Istre (TZ Barban, TZ Fažana, TZ Ližnjan, TZ Marčana, TZ Pula i TZ Vodnjan) pozivaju Vas na sajam turističkih proizvoda posebnih interesa i na edukacije koje će se održati u subotu 16.veljače u Domu hrvatskih branitelja u Puli.

Odluka o broju i visini stipendija u akademskoj 2018./2019. godini

Prilozi za preuzimanje:
Download this file (Stipendije_18-19.PDF)Stipendije_18-19.PDF

Odluka o dodjeli potpora za razvoj poduzetništva na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2018. godini

Na temelju članka 33. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 05/09-pročišćeni tekst, 01/13, 2A/17), članka 18. Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 2A/17) te Zaključka Povjerenstva o prijedlogu za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2018. godini, gornja Klasa, Urbroj: 2168/03-05-19-6 od dana 10.01.2019. godine, Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano d o n o s i
Prilozi za preuzimanje:
Download this file (Odluka o potporama 2018..doc)Odluka o potporama 2018.

Poziv na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

OPĆINA LIŽNJAN - LISIGNANO objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrte prijedloga Odluka:
1.Odluke o komunalnom doprinosu,
2.Odluke o komunalnoj naknadi i
3.Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu (dalje Odluke). 

Općini Ližnjan odobren projekt energetske obnove zgrade škole u Valturi

Općina Ližnjan uspješno je prijavila još jedan projekt na otvoreni natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u okviru Operativnog programa ˝Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.˝, a za mjeru specifičnog cilja 4c1 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

"Domišljan se" - prvijenac ližnjanske autorice Ane Marije Pavlović

Upravo je iz tiska izišla prva knjiga stihova i proze ližnjanske autorice Ane Marije Pavlović naslovljena "Domišljan se".

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: opcinaliznjan@liznjan.hr

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30-10:30
Srijeda 11:00-16:30
Petak 07:30-10:30
Pauza za marendu 10:30-11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Komunalni red

komunall

Vidiš problem koji se nalazi u domeni komunalnog redara? Kontaktiraj ga odmah putem web aplikacije!

EU projekt

euvaltura

REKONSTRUKCIJA STARE VODOVODNE MREŽE U VALTURI

eu bb
eu skola valtura

Glasilo Općine Ližnjan

kronike

Ovdje možete preuzeti glasilo Općine Ližnjan.

GIS Portal

gis

Pogledajte prostorni plan, katastar, imena ulica i kućne brojeve...

Meteo Stanica

meteo

Naša prva meteorološka stanica u općini nalazi se na školi, koja već godinama obnavlja svoj eko status i velika mi je čast da kao kumovi škole možemo ovom donacijom, između ostalog, proširiti i djelokrug rada Eko patrole i Eko škole.

Pratite Načelnika na Facebooku

euf