Odluka o radnom vremenu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ližnjan-Lisignano

Odluka u prilogu.
Prilozi za preuzimanje:
Download this file (RADNO_VRIJEME.pdf)RADNO_VRIJEME.pdfJavni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja nezaposlenih u Istarskoj županiji

Istarska županija na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt REI II,  Kodni broj: UP.01.3.1.01.0021 financiranog bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.,  i  Programa  za dodjelu potpora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja nezaposlenih osoba u Istarskoj županiji financiranog sredstvima Europske unije kroz projekt REI II, objavljuje:

Sinergijom do zapošljavanja - zajednička inicijativa javnog i privatnog sektora Istarske županije

„Sinergijom do zapošljavanja“ je zajednički projekt Eurokonzaltinga, Ustanove za cjeloživotno učenje Magistra, My fides j.d.o.o. za posredovanje pri zapošljavanju te općina Ližnjan, Svetvinčenat, Barban i Marčana, koji su kroz program Europskih strukturnih i investicijskih fondova uspjeli ishoditi bespovratna sredstva u svrhu osposobljavanja nezaposlenih ranjivih skupina na području Istarske županije.

22. sjednica Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano

U srijedu  30.10.2019., u prostorijama Općinske sale u Ližnjanu s početkom u 18.00 sati održat će se 22. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano
Prilozi za preuzimanje:
Download this file (0. Poziv i dnevni red za 22.  redovnu sjednicu općinskog vijeća.pdf)Dnevni red_22. sjednica OV

Objava ponovne javne rasprave UPU Uvala Kuje

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13., 65/17., 114/18 i 39/19) i Izmjene zaključka Načelnika Općine Ližnjan-Lisignano Klasa: 350-02/18-01/73, Urbroj: 2168/03-01-19-19 od 04. listopada 2019. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Ližnjan-Lisignano kao nositelj izrade objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja „Uvala Kuje“

JAVNI POZIV poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2019. godini - ODLUKA


Općina Ližnjan-Lisignano provodi sljedeće mjere u svrhu poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Ližnjan-Lisignano:

Obavijest o početku izvođenja radova na izgradnji nerazvrstane ceste u naselju Ližnjan

Obavještavaju se mještani naselja Ližnjan; naselja Smiljevac i Ribarska ulica o početku izvođenja radova na prometnici – nerazvrstanim cestama: Ribarska ulica – Smiljevac, Smiljevac 2, Smiljevac 3 i Ribarska ulica 5, a u svrhu realizacije projekta Izgradnje nerazvrstane ceste u naselju Ližnjan na k.č. 820/1 i druge k.o. Ližnjan.

Natječaj za dodjelu studentskih stipendija u 2019./2020. akademskoj godini

KLASA: 604-01/19-01/01
URBROJ: 2168/03-01-19-1
Ližnjan-Lisignano, 14.10.2019. godine

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne Novine" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03 - Odluka, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 33. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano", broj 05/09-pročišćeni tekst, 01/13, 2A/17) i članka 4. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 07/10 i 03/11), Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu studentskih stipendija u 2019./2020. akademskoj godini

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: opcinaliznjan@liznjan.hr

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Komunalni red

komunall

Vidiš problem koji se nalazi u domeni komunalnog redara? Kontaktiraj ga odmah putem web aplikacije!

EU projekt

euvaltura

REKONSTRUKCIJA STARE VODOVODNE MREŽE U VALTURI

eu bb
eu skola valtura

Glasilo Općine Ližnjan

kronike

Ovdje možete preuzeti glasilo Općine Ližnjan.

GIS Portal

gis

Pogledajte prostorni plan, katastar, imena ulica i kućne brojeve...

Meteo Stanica

meteo

Naša prva meteorološka stanica u općini nalazi se na školi, koja već godinama obnavlja svoj eko status i velika mi je čast da kao kumovi škole možemo ovom donacijom, između ostalog, proširiti i djelokrug rada Eko patrole i Eko škole.

Pratite Načelnika na Facebooku

euf