Demografija Općine Ližnjan u porastu

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, najveći porast u Istri zabilježen je u Općini Ližnjan, u koju se od 2011. do 2017. uselilo 644 novih stanovnika.

BPW - predavanja "Putokazi za ulazak u mikro i malo poduzetništvo"

BPW - Prvi hrvatski klub Pula sa sjedištem u Ližnjanu, Pod Vrh 41, organizira predavanja u svrhu provođenja projekta poslovne edukacije poduzetnika i potencijalnih poduzetnika pod nazivom "Putokazi za ulazak u mikro i malo poduzetništvo".
Prilozi za preuzimanje:
Download this file (BPW - poziv za oglasnu ploču i web stranicu.pdf)BPW - edukacija

Martinja u Ližnjanu 2018.

Pridružite nam se na proslavi povodom sv. Martina  - zaštitnika Ližnjana. 

Obavijest o prekidu opskrbe vodom - Valtura

Vodovod Pula obavještava potrošače na području Općine Ližnjan da će u ponedjeljak, 5. studenog 2018., od 8.00 do 15.00 sati bez vode biti naselje Valtura. Uzrok prekida: prespajanje novoizgrađene linije.


Natječaj za dodjelu studentskih stipendija u 2018./2019. akademskoj godini

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne Novine" broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03 - Odluka, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 33. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano", broj 05/09-pročišćeni tekst, 01/13, 2A/17) i članka 4. Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 07/10 i 03/11), Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano raspisuje


Obavijest o javnom otvaranju ponuda po Javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano

Općina Ližnjan-Lisignano, Krasa 7, Ližnjan, putem Jedinstvenog upravnog odjela, objavljuje sljedeću

Info dani za udruge u Istri - od 15. do 20. listopada 2018.

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva od 15. do 20. listopada 2018. organizira Info dane za udruge. Info dani namijenjeni su svim udrugama s područja Istarske županije, njihovim članovima i članicama te ostalim organizacijama civilnog društva i zainteresiranima za civilni sektor, onima koji razmišljanju pokrenuti udrugu i aktivirati se u društvu kroz djelovanje udruge.
Prilozi za preuzimanje:
Download this file (Program Info dani 2018..pdf)Program Info dani 2018.

PRORAČUNaj i ti!

Uključi se u savjetovanje i sudjeluj u kreiranju proračuna Općine Ližnjan-Lisignano  za 2019. godinu.

U pripremi je nacrt Proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2019. godinu te građani naše općine od ove godine imaju priliku sudjelovati u njegovoj izradi i putem naših internet stranica i on-line savjetovanja PRORAČUNaj i ti!  

Informativni zbor mještana Valture - Poziv

S ciljem transparentnosti i uključivanja mještana u rad Općine Ližnjan-Lisignano, pozivaju se svi zainteresirani na informativni zbor mještana Valture i prezentaciju projekata koja će se održati u srijedu, 3. listopada 2018. u 20.00 sati, u prostorijama Mjesnog odbora Valtura, sa sljedećim temama:

Poziv na prezentaciju natječaja za male projekte u zajednici "Mali projekti za bolje sutra"

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva je dana 18.09.2018. godine raspisala 2. Natječaj za male projekte u zajednici „Mali projekti za bolje sutra“ koji je otvoren do 18.10.2018. godine, a financijska sredstva osigurana su iz Fonda gradova i općina za 2018. godinu.

Natječaj za financiranje malih projekata u zajednici ''Mali projekti za bolje sutra''

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva dana 18.09.2018. godine raspisala je 2. Natječaj za financiranje malih projekata u zajednici ''Mali projekti za bolje sutra'' koji je otvoren do 18. listopada 2018. godine.

Odluka o sufinanciranju udžbenika i ostale školske opreme

Temeljem članka 33. Statuta Općine Ližnjan – Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 05/09-pročišćeni tekst, 02/13, 2A/17), točke II. podtočke 2. Socijalnog programa Općine Ližnjan-Lisignano za 2018. godinu ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 9A/17), a u svezi s člankom 27. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan - Lisignano" broj 04/11), općinski načelnik Općine Ližnjan-Lisignano donosi sljedeću

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: opcinaliznjan@liznjan.hr

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Komunalni red

komunall

Vidiš problem koji se nalazi u domeni komunalnog redara? Kontaktiraj ga odmah putem web aplikacije!

EU projekt

euvaltura

REKONSTRUKCIJA STARE VODOVODNE MREŽE U VALTURI

eu bb
eu skola valtura

Glasilo Općine Ližnjan

kronike

Ovdje možete preuzeti glasilo Općine Ližnjan.

GIS Portal

gis

Pogledajte prostorni plan, katastar, imena ulica i kućne brojeve...

Meteo Stanica

meteo

Naša prva meteorološka stanica u općini nalazi se na školi, koja već godinama obnavlja svoj eko status i velika mi je čast da kao kumovi škole možemo ovom donacijom, između ostalog, proširiti i djelokrug rada Eko patrole i Eko škole.

Pratite Načelnika na Facebooku

euf