JAVNI POZIV poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2019. godini


Općina Ližnjan-Lisignano provodi sljedeće mjere u svrhu poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Ližnjan-Lisignano:

MJERA 1:  Potpore novoosnovanim tvrtkama
MJERA 2:  Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
MJERA 3:  Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita
MJERA 4:  Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranja EU projekata
MJERA 5:  Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete

ZAJEDNIČKE ODREDBE:
Potpore se odnose na mikro i male subjekte malog gospodarstva sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16).
Korisnici potpore za mjere financiranja od strane Općine Ližnjan-Lisignano iz ovog Javnog poziva mogu biti u smislu Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano“ broj 2A/17, 05/19), subjekti malog gospodarstva, poduzetništva i druge pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište na području Općine i koji ispunjavaju uvjete utvrđene istom Odlukom i posebnim propisima, odnosno pravilima o potporama male vrijednosti.

Pravo na potporu jedan korisnik može ostvariti samo u jednoj mjeri.

Pravo na potpore ne mogu ostvariti pravne osobe u vlasništvu Općine Ližnjan – Lisignano, kao ni poduzetnici u stečaju, likvidaciji ili postupku predstečajne nagodbe.

U postupku odlučivanja o odobravanju potpora nadležno tijelo (Povjerenstvo za potpore gospodarstvu imenovano odlukom načelnika) ocjenjuje koliko program, projekt ili aktivnost za koje se traži potpora pridonosi ostvarivanju gospodarskog rasta, a osobito koliko pridonosi:

  • očuvanju postojećih radnih mjesta odnosno povećanju zaposlenosti,
  • povećanju broja subjekata malog gospodarstva,
  • osiguranju trajnosti poslovanja tražitelja potpore,
  • povećanju konkurentnosti subjekta malog gospodarstva,
  • povećanju domaćih ulaganja,
  • razvoju i stvaranju inovativnih proizvoda i usluga.
 Javni poziv otvoren je do utroška sredstava planiranih u proračunu Općine Ližnjan-Lisignano za tu namjenu u 2019. godini, a najkasnije do dana 30. studenog 2019. godine.

Više informacija u privitcima

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: opcinaliznjan@liznjan.hr

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30-10:30
Srijeda 11:00-16:30
Petak 07:30-10:30
Pauza za marendu 10:30-11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Komunalni red

komunall

Vidiš problem koji se nalazi u domeni komunalnog redara? Kontaktiraj ga odmah putem web aplikacije!

EU projekt

euvaltura

REKONSTRUKCIJA STARE VODOVODNE MREŽE U VALTURI

eu bb
eu skola valtura

Glasilo Općine Ližnjan

kronike

Ovdje možete preuzeti glasilo Općine Ližnjan.

GIS Portal

gis

Pogledajte prostorni plan, katastar, imena ulica i kućne brojeve...

Meteo Stanica

meteo

Naša prva meteorološka stanica u općini nalazi se na školi, koja već godinama obnavlja svoj eko status i velika mi je čast da kao kumovi škole možemo ovom donacijom, između ostalog, proširiti i djelokrug rada Eko patrole i Eko škole.

Pratite Načelnika na Facebooku

euf