Natječaj za program javnih potreba u kulturi Istarske županije-Regione Istriana za 2019. godinu

Natječaj za program javnih potreba u kulturi Istarske županije – Regione Istriana za 2019. godinu otvoren je od ponedjeljka, 1. srpnja 2019. godine do petka, 2. kolovoza 2019. godine.

Natječaj je namijenjen samostalnim umjetnicima i ostalim fizičkim osobama, ustanovama u kulturi / osim privatnim ustanovama /, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama / osim udrugama i drugim neprofitnim organizacijama / koje obavljaju djelatnost u kulturi te jedinicama lokalne samouprave s područja Istarske županije – Regione Istriana.

Prijave se podnose putem Interneta popunjavajući odgovarajuću prijavnicu (za svaki program posebna prijavnica) koje su dostupne na adresi: http://javne-potrebe.istra-istria.hr

Prijavnicu popunjenu putem Interneta obvezno je ispisati, ovjeriti potpisom i pečatom i sa svim obveznim prilozima dostaviti poštom, putem dostavljača ili osobno na adresu:
Istarska županija - Regione Istriana, Upravni odjel za kulturu - Assessorato alla cultura, Mlinska ulica - Via del Mulino 4b, 52466 NOVIGRAD-CITTANOVA.

Više informacija o Natječaju: https://www.istra-istria.hr/index.php?id=6012
 

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: opcinaliznjan@liznjan.hr

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Komunalni red

komunall

Vidiš problem koji se nalazi u domeni komunalnog redara? Kontaktiraj ga odmah putem web aplikacije!

EU projekt

euvaltura

REKONSTRUKCIJA STARE VODOVODNE MREŽE U VALTURI

eu bb
eu skola valtura

Glasilo Općine Ližnjan

kronike

Ovdje možete preuzeti glasilo Općine Ližnjan.

GIS Portal

gis

Pogledajte prostorni plan, katastar, imena ulica i kućne brojeve...

Meteo Stanica

meteo

Naša prva meteorološka stanica u općini nalazi se na školi, koja već godinama obnavlja svoj eko status i velika mi je čast da kao kumovi škole možemo ovom donacijom, između ostalog, proširiti i djelokrug rada Eko patrole i Eko škole.

Pratite Načelnika na Facebooku

euf