Javni poziv za dodjelu javnih priznanja Općine Ližnjan-Lisignano za 2019. godinu

Temeljem članka 6.  Statuta Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan“ br. 05/09–proč. tekst, 01/13, 2A/17 ), Općina Ližnjan-Lisignano, objavljuje
 
JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja
Općine Ližnjan-Lisignano za 2019.g.

Povodom dana Općine Ližnjan-Lisignano, a u svrhu utvrđenja prijedloga zaslužnih osoba glede dodjele javnih priznanja i počasti Općine Ližnjan-Lisignano sukladno odredbama Statuta Općine Ližnjan-Lisignano, objavljuje se javni  poziv kojim  se pozivaju građani te pravne osobe da podnesu pismeni prijedlog kojim predlažu fizičku ili pravnu osobu za dodjelu javnog priznanja Općine Ližnjan-Lisignano.

Prijedlozi u pismenom obliku sa potrebnim obrazloženjem potrebno je dostaviti u Općinu Ližnjan - Lisignano do 10.03.2019.g. 


Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: opcinaliznjan@liznjan.hr

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Komunalni red

komunall

Vidiš problem koji se nalazi u domeni komunalnog redara? Kontaktiraj ga odmah putem web aplikacije!

EU projekt

euvaltura

REKONSTRUKCIJA STARE VODOVODNE MREŽE U VALTURI

eu bb
eu skola valtura

Glasilo Općine Ližnjan

kronike

Ovdje možete preuzeti glasilo Općine Ližnjan.

GIS Portal

gis

Pogledajte prostorni plan, katastar, imena ulica i kućne brojeve...

Meteo Stanica

meteo

Naša prva meteorološka stanica u općini nalazi se na školi, koja već godinama obnavlja svoj eko status i velika mi je čast da kao kumovi škole možemo ovom donacijom, između ostalog, proširiti i djelokrug rada Eko patrole i Eko škole.

Pratite Načelnika na Facebooku

euf