PRORAČUNaj i ti!

Uključi se u savjetovanje i sudjeluj u kreiranju proračuna Općine Ližnjan-Lisignano  za 2019. godinu.

U pripremi je nacrt Proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2019. godinu te građani naše općine od ove godine imaju priliku sudjelovati u njegovoj izradi i putem naših internet stranica i on-line savjetovanja PRORAČUNaj i ti!  

Općina Ližnjan-Lisignano želi u proces stvaranja Proračuna uključiti što veći broj zainteresiranih kako bismo zajedno izradili što kvalitetniji prijedlog Proračuna, kako s prihodovne strane tako i ukupnih mogućih rashoda u kojima će poseban značaj i dalje imati odgojno-obrazovne i socijalne potrebe društva, poticanje kulture, sporta i razvoj civilnog društva.

Najveći udio u proračunu imat će postizanje boljeg komunalnog standarda kroz ulaganja u održavanje i izgradnju cjelokupne komunalne infrastrukture (ulaganja u nerazvrstane ceste, javne i zelene površine, javnu rasvjetu, groblja, prostorno planiranje te ulaganja u zgrade škola i vrtića). Osim navedenog, značajna se sredstva izdvajaju za potpore gospodarstvu, javnom zdravstvu, te zaštitu od požara i civilne zaštite.

Proračun Općine Ližnjan-Lisignano za razdoblje 2019. - 2021. godine bit će u funkciji kontinuiranog poticanja društvenog i gospodarskog napretka uvažavajući smjernice i načela održivog razvoja, stavljajući naglasak na povećanje kvalitete i zadovoljstva lokalnog stanovništva  kroz ostvarenje slijedećih strateških ciljeva: 
  • Razvoj konkurentnog gospodarstva
  • Podizanje kvalitete života
  • Efikasnije upravljanje resursima
Putem obrasca s ovog savjetovanja pozivamo sve građane da nam dostave svoje sugestije, mišljenja i prijedloge o raspodjeli proračunskih sredstava Općine Ližnjan-Lisignano za 2019. godinu te da na taj način aktivno sudjeluju u kreiranju Proračuna.

Osim putem ovog  on-line savjetovanja  PRORAČUNaj i ti!,  vaše prijedloge možete dostaviti i u pisarnicu Općine Ližnjan-Lisignano  (Krasa 7); uputiti poštom na adresu: Općina Ližnjan-Lisignano, Krasa 7, 52204 Ližnjan
n/p Načelnika; poslati elektronskom poštom na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Rok za dostavu prijedloga je 15. listopada 2019. godine.
Zahvaljujemo na sudjelovanju.

Napomena:
Polja označena zvjezdicom (*) su obavezna.
Ispunite obrazac  on-line savjetovanja PRORAČUNaj i ti!  

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com

Što je proračun i zašto je bitan?
Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici te rashodi i izdaci Općine Ližnjan-Lisignano.

Odakle novac dolazi u proračun?
Prihodi koji se uplaćuju  u proračun Općine  u velikoj mjeri dolaze od prihoda od poreza i to vrlo značajim dijelom upravo od poreza i prireza na dohodak građana, zatim od pravnih, administrativnih i drugih pristojbi i naknada kao što su komunalna naknada i komunalni doprinos.
Također,  Općina  dio svojih prihoda ostvaruje  raspolaganjem ili prodajom svoje imovine te od pruženih usluga i prihoda od donacija. Za mnoge projekte sredstva se nastoje pribaviti i kandidiranjem na natječaje  iz europskih ili državnih fondova.

Što sve možete saznati iz proračuna?
  • Koliko iznose ukupni prihodi i rashodi Općine
  • Koji se sve programi financiraju i u što sve Općina  investira
  • Koliko se novca izdvaja za financiranje predškolskog odgoja, školstva, sporta, kulture i socijalne skrbi
  • Koliko se novca ulaže u prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu
 
Gdje možete pronaći proračun?
  • U Službenim novinama Općine Ližnjan-Lisignano
  • Na web stranicama Općine: www.liznjan.hr pod kategorijom dokumenti/proračun
  • U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ližnjan-Lisignano , Krasa 7, Ližnjan  

Kako građani sudjeluju u izradi proračuna?
·       Od  ove godine građani  imaju priliku sa svojim prijedlozima sudjelovati u njegovoj izradi  putem on-line  savjetovanja  PRORAČUNaj i ti
·       Osobno ili slanjem svojih prijedloga  na općinske adrese bilo elektroničkom poštom na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ili redovnom poštom na adresu Krasa 7, 52204 Ližnjan

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Pratite Načelnika na Facebooku