Uređenje parkirališta kod općinske zgrade u Ližnjanu

U tijeku su radovi prve faze uređenja parkirališta kod općinske zgrade u Ližnjanu. Temeljem idejnog projekta prometnog uređenja parkirališta, izrađen od strane Pontifex d.o.o., u prvoj fazi se uređuje parkiralište za potrebe poslovanja Općine.

Postojeće stanje na katastarskoj čestici 27/3 k.o. Ližnjan, na neuređenoj, dijelom ozelenjenoj parceli, od sjevernog ruba prema središtu parcele uređen je pojas makadama koji se koristi kao parkiralište. Duž sjeverne strane parkirališta proteže se lokalna cesta LC 50177 s koje je izveden asfaltni pristup na parkiralište. Parcela je s južne strane omeđena stambenim objektima, a sa zapadne i istočne strane kamenim zidom. Zid s istočne strane razgraničava prostor parkirališta od površine pred zgradom Općine.

Ovim projektom obuhvaćeno je uređenje prometnih površina za parkiranje na već postojećoj, djelomično uređenoj, površini za parkiranje. Zbog potrebe za proširenjem prostora i objedinjavanjem površina predviđeno je rušenje zida.

I faza građevinskih radova obuhvaća:
  • rušenje dotrajalog kamenog zida radi stvaranja bolje komunikacije između parkirališta i zgrade Općine.
  • skidanje humusnog dijela, i postavljanje nosivog sloja terena
  • izvedba rubnjaka
  • izvedba otoka sa zelenom površinom
  • stavljanje uvaljane BNHS asfaltne obloge
Ovim projektom uređuje se konfiguracija i naklon terena te se u ovoj fazi dobiva cjelovita površina namijenjena komunikaciji i boravku pješaka.Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: opcinaliznjan@liznjan.hr

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30-10:30
Srijeda 11:00-16:30
Petak 07:30-10:30
Pauza za marendu 10:30-11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Kalendar događanja

kalendar
14.04.2018.    Ližnjanski vremeplov - Šandalja
16.04.2018.    Dan Općine Ližnjan
21.04.2018.    Ližnjanski vremeplov - Kostanjica
28.04.2018.    Ližnjanski vremeplov - Cesare Rossarol
01.05.2018.    1. Maj - Svetica

Komunalni red

komunall

Vidiš problem koji se nalazi u domeni komunalnog redara? Kontaktiraj ga odmah putem web aplikacije!

EU projekt

euvaltura

REKONSTRUKCIJA STARE VODOVODNE MREŽE U VALTURI

eu bb

Glasilo Općine Ližnjan

kronike

Ovdje možete preuzeti glasilo Općine Ližnjan.

GIS Portal

gis

Pogledajte prostorni plan, katastar, imena ulica i kućne brojeve...

Meteo Stanica

meteo

Naša prva meteorološka stanica u općini nalazi se na školi, koja već godinama obnavlja svoj eko status i velika mi je čast da kao kumovi škole možemo ovom donacijom, između ostalog, proširiti i djelokrug rada Eko patrole i Eko škole.

Pratite Načelnika na Facebooku

euf