Obavijesti i upute uz oglas za imenovanje - Referent-komunalni redar

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11), i raspisanog oglasa Općine Ližnjan-Lisignano objavljuje kandidatima prijavljenim na oglas


OBAVIJESTI I UPUTE UZ OGLAS ZA IMENOVANJE
Referent - komunalni redar


Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti i uputama uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe bez obzira na rod u kojem su naveden i.

Opis poslova za radno mjesto Referent - komunalni redar utvrđen je u utvrđen je temeljem Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ližnjan-Lisignano i to kako slijedi:

  • obavlja poslove u skladu sa ovlastima sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i općinskim aktima o komunalnom redu, nadzire provođenje odluka i drugih akata iz oblasti komunalnog gospodarstva, a naročito komunalnog reda, obavlja nadzor nad radom ugostiteljskih, trgovačkih i drugih objekata u dijelu koji se odnosi na komunalni red; donosi rješenja iz oblasti komunalnog  reda i rješenja po posebnim zakonima; 
  • vodi upravni postupak i donosi rješenja u predmetima vezanim uz provedbu komunalnog reda, izriče mandatne kazne, provodi izvršenje rješenja iz oblasti komunalnog reda, podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnih i drugih postupaka i poduzima druge propisane mjere za otklanjanje uočenih nepravilnosti
  • vodi i predlaže mjere za unaprjeđenje stanja u domeni komunalnih djelatnosti;
  • vodi upravni postupak i donosi rješenje u predmetima raskopa i opterećenja nerazvrstanih cesta, kontrolira obavljene radove na redovnom održavanju nerazvrstanih cesta;
  • obavlja nadzor i utvrđuje uzirpaciju i zakonitost građenja i provedbe zahvata u prostoru koji nisu građenje iz nadležnosti upravnog tijela te naređuje mjere propisane posebnim Zakonom, vodi o tome evidenciju, te sukladno zakonu, općim aktima poduzima mjere;
  • surađuje te izvještava nadležne inspekcije u cilju poduzimanja potrebnih postupaka i mjera;
Više informacija u prilogu.

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: opcinaliznjan@liznjan.hr

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30-10:30
Srijeda 11:00-16:30
Petak 07:30-10:30
Pauza za marendu 10:30-11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Kalendar događanja

kalendar
14.04.2018.    Ližnjanski vremeplov - Šandalja
16.04.2018.    Dan Općine Ližnjan
21.04.2018.    Ližnjanski vremeplov - Kostanjica
28.04.2018.    Ližnjanski vremeplov - Cesare Rossarol
01.05.2018.    1. Maj - Svetica

Komunalni red

komunall

Vidiš problem koji se nalazi u domeni komunalnog redara? Kontaktiraj ga odmah putem web aplikacije!

EU projekt

euvaltura

REKONSTRUKCIJA STARE VODOVODNE MREŽE U VALTURI

eu bb

Glasilo Općine Ližnjan

kronike

Ovdje možete preuzeti glasilo Općine Ližnjan.

GIS Portal

gis

Pogledajte prostorni plan, katastar, imena ulica i kućne brojeve...

Meteo Stanica

meteo

Naša prva meteorološka stanica u općini nalazi se na školi, koja već godinama obnavlja svoj eko status i velika mi je čast da kao kumovi škole možemo ovom donacijom, između ostalog, proširiti i djelokrug rada Eko patrole i Eko škole.

Pratite Načelnika na Facebooku

euf