Sanacija postojeće terase na zapadnom pročelju poslovne zgrade u Ližnjanu

Radi dotrajalosti dijela građevine te korištenjem podataka iz istražnih radova na samoj građevini u sklopu kojih se pratio rad evidentiranih pukotina na samoj konstrukciji građevine (postavljanjem visinskih repera), izrađen je od strane INSTITUT IGH d.d. građevinski projekt rekonstrukcije dijela građevine - poslovna zgrada.

Temeljem glavnog projekta pristupilo se izvedbi I FAZE, koja obuhvaća kompletno uklanjanje postojeće armirano betonske terase - armirano betonske ploče, tlocrtno gledano trapeznog oblika, uključivo sa završnim slojevima poda.
 
U sklopu same konstrukcije terase, kao jedan od oslonaca, pojavljuje se niz od četiri armirano betonska stupa dimenzija poprečnog presjeka 25/25 cm koji preuzimaju dio opterećenja od iste, bez vidljive podvlake.

Prva faza sastoji se od sanacije armirano betonske terase i stubišta, ali ujedno obuhvaća uređenje pristupnog okoliša ispred poslovne zgrade i izvedbe novog stubišta prema cesti, a predviđen je i pristup osobama s posebnim potrebama.

Ovim projektom produljit će se uporabni vijek samog dijela konstrukcije građevine, a uređenjem okoliša, omogućit će joj pristupniji i jednostavniji prilaz.


Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: opcinaliznjan@liznjan.hr

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:00 - 15:00
Utorak 07:00 - 15:00
Srijeda 07:00-17:00
Četvrtak 07:00 - 15:00
Petak 07:00-13:00
Pauza za marendu 10:30-11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Komunalni red

komunall

Vidiš problem koji se nalazi u domeni komunalnog redara? Kontaktiraj ga odmah putem web aplikacije!

EU projekt

euvaltura

REKONSTRUKCIJA STARE VODOVODNE MREŽE U VALTURI

eu bb
eu skola valtura

Glasilo Općine Ližnjan

kronike

Ovdje možete preuzeti glasilo Općine Ližnjan.

GIS Portal

gis

Pogledajte prostorni plan, katastar, imena ulica i kućne brojeve...

Meteo Stanica

meteo

Naša prva meteorološka stanica u općini nalazi se na školi, koja već godinama obnavlja svoj eko status i velika mi je čast da kao kumovi škole možemo ovom donacijom, između ostalog, proširiti i djelokrug rada Eko patrole i Eko škole.

Pratite Načelnika na Facebooku

euf