Građevinski radovi spuštanja dalekovoda u trup lokalne ceste u Šišanu

Zbog izgradnje novih objekata na području naselja Šišan, nije moguće udovoljiti novim potrebama za električnom energijom pa je bilo potrebno pristupiti izgradnji nove TS koja će pridonijeti boljoj pouzdanosti opskrbe električne energije na predmetnoj lokaciji  i osigurati rezerve za napajanje budućih kupaca el. energije.

Građevinski radovi u Šišanu izvode se zbog ograničenog kapaciteta i dotrajalosti postojeće stupne TS 10/0,4 kV "Šišan 3" te je istu potrebno zamijeniti novom TS 10(20)/0,4 kV, 1x630 kVA "ŠIŠAN 3" (tipa KTS).

Nova TS bit će izgrađena u blizini postojeće TS i preuzet će kompletan teret postojeće TS. Nakon izgradnje nove TS "Šišan 3" i polaganja SN kabela do nje, postojeća stupna TS "Šišan 3" će se demontirati, kao i odcjep s dalekovoda koji ju je napajao (jer je nova trasa kabelske kanalizacije SN i NN kabela izvedena u postojeću asfaltiranu cestu Pula - Šišan i bijele putove).Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: opcinaliznjan@liznjan.hr

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30-10:30
Srijeda 11:00-16:30
Petak 07:30-10:30
Pauza za marendu 10:30-11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Komunalni red

komunall

Vidiš problem koji se nalazi u domeni komunalnog redara? Kontaktiraj ga odmah putem web aplikacije!

EU projekt

euvaltura

REKONSTRUKCIJA STARE VODOVODNE MREŽE U VALTURI

eu bb

Glasilo Općine Ližnjan

kronike

Ovdje možete preuzeti glasilo Općine Ližnjan.

GIS Portal

gis

Pogledajte prostorni plan, katastar, imena ulica i kućne brojeve...

Meteo Stanica

meteo

Naša prva meteorološka stanica u općini nalazi se na školi, koja već godinama obnavlja svoj eko status i velika mi je čast da kao kumovi škole možemo ovom donacijom, između ostalog, proširiti i djelokrug rada Eko patrole i Eko škole.

Pratite Načelnika na Facebooku

euf