Natječaj - komunalni radnik - 2 izvršitelja na određeno

Na temelju članka 19. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N br. 86/08, 61/11, 04/18), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ližnjan-Lisignano raspisuje:
OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme u Vlastitom pogonu
Općine Ližnjan-Lisignano na radno mjesto:
 
Namještenik – komunalni radnik
 • 2 izvršitelja, na određeno vrijeme od 6 (slovima: šest) mjeseci, uz obvezni probni rad od 2 ( slovima: dva) mjeseca radi poslova čiji se opseg privremeno povećao
 
 
Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijam u službu, kako slijedi:

Opći uvjeti:
 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje predmetnih poslova.
Posebni uvjeti:
 • Srednja stručna sprema,
 • Vozačka dozvola B kategorije,
 
U službu ne može biti primljena osoba za koju postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
 
Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (ovjerena preslika diplome),
 • uvjerenja da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak iz članka 15.(ne starije od 3 mjeseca),
 • za zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz čl. 16. Zakona,
 • presliku vozačke dozvole.
Ostali detalji natječaja u prilogu:

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: opcinaliznjan@liznjan.hr

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30-10:30
Srijeda 11:00-16:30
Petak 07:30-10:30
Pauza za marendu 10:30-11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Komunalni red

komunall

Vidiš problem koji se nalazi u domeni komunalnog redara? Kontaktiraj ga odmah putem web aplikacije!

Kalendar događanja

kalendar
14.04.2018.    Ližnjanski vremeplov - Šandalja
16.04.2018.    Dan Općine Ližnjan
21.04.2018.    Ližnjanski vremeplov - Kostanjica
28.04.2018.    Ližnjanski vremeplov - Cesare Rossarol
01.05.2018.    1. Maj - Svetica

eu bb

Glasilo općine Ližnjan

kronike

Ovdje možete preuzeti glasilo općine Ližnjan.

GIS Portal

gis

Pogledajte prostorni plan, katastar, imena ulica i kućne brojeve...

Meteo Stanica

meteo

Naša prva meteorološka stanica u općini nalazi se na školi, koja već godinama obnavlja svoj eko status i velika mi je čast da kao kumovi škole možemo ovom donacijom, između ostalog, proširiti i djelokrug rada Eko patrole i Eko škole.

Pratite Načelnika na Facebooku

euf