Poništenje Natječaja - Voditelj Odsjeka za komunalne poslove te poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša

Na temelju članka 24. st. 5, Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi( N.N br. 86/08, 61/11, 4/18), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ližnjan-Lisignano donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA
za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ližnjan-Lisignano na radno mjesto voditelj Odsjeka za komunalne poslove te poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša

I. Poništava se javni natječaj za imenovanje voditeljA Odsjeka za komunalne poslove te poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ližnjan-Lisignano, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca, KLASA: 112-02/18-01/01 URBROJ: 2168/03-05-18-2 objavljen u Narodnim novinama broj 32/2018.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama i na web-stranici Općine Ližnjan-Lisignano.

III. Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

PROČELNIK
Ivan Beletić-Tatić, v.r.

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: opcinaliznjan@liznjan.hr

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Komunalni red

komunall

Vidiš problem koji se nalazi u domeni komunalnog redara? Kontaktiraj ga odmah putem web aplikacije!

EU projekt

euvaltura

REKONSTRUKCIJA STARE VODOVODNE MREŽE U VALTURI

eu bb
eu skola valtura

Glasilo Općine Ližnjan

kronike

Ovdje možete preuzeti glasilo Općine Ližnjan.

GIS Portal

gis

Pogledajte prostorni plan, katastar, imena ulica i kućne brojeve...

Meteo Stanica

meteo

Naša prva meteorološka stanica u općini nalazi se na školi, koja već godinama obnavlja svoj eko status i velika mi je čast da kao kumovi škole možemo ovom donacijom, između ostalog, proširiti i djelokrug rada Eko patrole i Eko škole.

Pratite Načelnika na Facebooku

euf