Odluka o dodjeli financijskih sredstava - Udruge 2018.

Na temelju članka 29. stavak 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne Novine" broj 26/15), članka 26. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 2A/17-drugi dio) i članka 33. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 05/09-pročišćeni tekst, 01/13, 2A/17), a temeljem prijedloga odluke Povjerenstva za ocjenjivanje/kvalitativnu procjenu prijavljenih programa, projekata, manifestacija i aktivnostipo raspisanom Javnom natječaju za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije napodručju Općine Ližnjan-Lisignano za 2018. godinu, Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano dana 07.05.2018. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava programima, projektima, manifestacijama i
aktivnostima udruga/organizacija civilnog društva u 2018. godini

Odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama/organizacijama civilnog društva po provedenom Javnom natječaju za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Općine Ližnjan-Lisignano za 2018. godinu, objavljenom dana 06.03.2018. godine u prioritetnim područjima kultura, socijalna skrb i zdravstvena njega, razvoj civilnog društva, manifestacija - Sajam sv. Feliksa i Fortunata i poljoprivreda.

Iz proračuna Općine Ližnjan-Lisignano u 2018. godini financirati će se  projekti, programi, manifestacije, aktivnosti udruga/organizacija civilnog društva koje se nalaze u Odluci u prilogu niže.

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: opcinaliznjan@liznjan.hr

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Komunalni red

komunall

Vidiš problem koji se nalazi u domeni komunalnog redara? Kontaktiraj ga odmah putem web aplikacije!

EU projekt

euvaltura

REKONSTRUKCIJA STARE VODOVODNE MREŽE U VALTURI

eu bb
eu skola valtura

Glasilo Općine Ližnjan

kronike

Ovdje možete preuzeti glasilo Općine Ližnjan.

GIS Portal

gis

Pogledajte prostorni plan, katastar, imena ulica i kućne brojeve...

Meteo Stanica

meteo

Naša prva meteorološka stanica u općini nalazi se na školi, koja već godinama obnavlja svoj eko status i velika mi je čast da kao kumovi škole možemo ovom donacijom, između ostalog, proširiti i djelokrug rada Eko patrole i Eko škole.

Pratite Načelnika na Facebooku

euf