Poziv za Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Općina Ližnjan-Lisignano objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog  i biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih s tom  javnom uslugom (dalje: Odluka).

Savjetovanje traje od 23. do 30. siječnja 2018. godine.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do zaključno 30. siječnja 2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke putem pošte ili osobno na adresu: Općina Ližnjan-Lisignano, Krasa 7, 52204 Ližnjan ili slanjem na fax 578-002 ili putem e-maila na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. uz prilaganje obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koji se nalazi uz ovaj poziv.

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela prijedloga Odluke na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi biti će javno dostupni na web stranici Općine Ližnjan-Lisignano. Ukoliko podnositelj prijedloga ne želi da njegov doprinos bude javno objavljen, treba to posebno naznačiti.

Nacrt prijedloga Odluke s obrazloženjem koji se nalazi u nastavku ovog poziva  predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom
, Općina Ližnjan-Lisignano kao jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, a na području Općine Ližnjan-Lisignano navedenu uslugu obavljalo bi trgovačko društvo Pula Herculanea. Nadalje, temeljem istog Zakona predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Odluku o načinu pružanja javnih usluga u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, a koja je stupila na snagu 1. studenog 2017. godine.

Sukladno tome, Općina Ližnjan-Lisignano dužna je donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Cilj Odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Ližnjan-Lisignano u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

U prilogu se nalazi Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog  i biorazgradivog komunalnog otpada, te usluga povezanih s tom  javnom uslugom te obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: opcinaliznjan@liznjan.hr

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30-10:30
Srijeda 11:00-16:30
Petak 07:30-10:30
Pauza za marendu 10:30-11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Komunalni red

komunall

Vidiš problem koji se nalazi u domeni komunalnog redara? Kontaktiraj ga odmah putem web aplikacije!

Kalendar događanja

kalendar

21.02.2018.    Edukacija za privatne iznajmljivače
14.04.2018.    Ližnjanski vremeplov
21.04.2018.    Ližnjanski vremeplov
28.04.2018.    Ližnjanski vremeplov
01.05.2018.    1.MAJ, Svetica

eu bb

Glasilo općine Ližnjan

kronike

Ovdje možete preuzeti glasilo općine Ližnjan.

GIS Portal

gis

Pogledajte prostorni plan, katastar, imena ulica i kućne brojeve...

Meteo Stanica

meteo

Naša prva meteorološka stanica u općini nalazi se na školi, koja već godinama obnavlja svoj eko status i velika mi je čast da kao kumovi škole možemo ovom donacijom, između ostalog, proširiti i djelokrug rada Eko patrole i Eko škole.

Pratite Načelnika na Facebooku

euf