Odluka o financiranju udruga po natječaju malih vrijednosti u 2017. godini

Donesena je Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima udruga/organizacija civilnog društva po javnom natječaju malih vrijednosti u 2017. godini.

Odlukom  se utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore udrugama/organizacijama civilnog društva po provedenom Javnom natječaju malih vrijednosti u 2017. godini, objavljenom dana 07.12.2017. godine. Potporama malih vrijednosti smatraju se financijske potpore koje se dodjeljuju korisnicima jednokratno tijekom proračunske godine za provedbu manjih programa, projekata, aktivnosti, manifestacija, a čiji iznos ne prelazi iznos od 10.000,00 kuna godišnje.

Iz proračuna Općine Ližnjan-Lisignano u 2017. godini financirati će se projekti, programi, manifestacije, aktivnosti malih vrijednosti udruga/organizacija civilnog društva. U prilogu ispod nalazi se Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima udruga/organizacija civilnog društva te popis odabranih korisnika.

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: opcinaliznjan@liznjan.hr

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30-10:30
Srijeda 11:00-16:30
Petak 07:30-10:30
Pauza za marendu 10:30-11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Komunalni red

komunall

Vidiš problem koji se nalazi u domeni komunalnog redara? Kontaktiraj ga odmah putem web aplikacije!

Kalendar događanja

kalendar

01.05.2017.    1. MAJ, Svetica
13.05.2017.    Jadreški
28.05.2017.    Run 4 Teran, Šišan
17.06.2017.    Jug na dva kotača
24.06.2017.    20.godišnjica KUD Kuje

eu bb

Glasilo općine Ližnjan

kronike

Ovdje možete preuzeti glasilo općine Ližnjan.

GIS Portal

gis

Pogledajte prostorni plan, katastar, imena ulica i kućne brojeve...

Meteo Stanica

meteo

Naša prva meteorološka stanica u općini nalazi se na školi, koja već godinama obnavlja svoj eko status i velika mi je čast da kao kumovi škole možemo ovom donacijom, između ostalog, proširiti i djelokrug rada Eko patrole i Eko škole.

Pratite Načelnika na Facebooku

euf