Udruge - natječaj za potpore malih vrijednosti u 2017. godini

Raspisan je Javni natječaj za potpore malih vrijednosti u 2017. godini. Predmet natječaja je prikupljanje prijava udruga i drugih neprofitnih organizacija za potpore malih vrijednosti u 2017. godini.

Potporama malih vrijednosti smatraju se financijske potpore koje se dodjeljuju korisnicima jednokratno tijekom proračunske godine za provedbu manjih programa, projekata, aktivnosti, manifestacija, a čiji iznos ne prelazi iznos od 10.000,00 kuna (desettisućakunainulalipa) godišnje.

Javni natječaj raspisuje se za programe, projekte, aktivnosti udruga i drugih neprofitnih organizacija, a u okviru raspoloživih financijskih sredstava Općine Ližnjan-Lisignano koja su planirana na godišnjoj razini u ukupnom iznosu od 18.000,00 kuna kako slijedi:
  • Proračunska pozicija R099 - Financiranje udruga - natječaj malih vrijednosti.
Prijavu projekta/programa/manifestacije/aktivnosti na Javni natječaj može podnijeti udruga, odnosno druga neprofitna organizacija (zaklada, ustanova, klub, organizacija civilnog društva čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti) koja:
  • je upisana u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući Registar,
  • je upisana u Registar neprofitnih organizacija (RNO),
  • je uskladila Statut sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14),
  • je ispunila ugovorne obveze prema Općini Ližnjan-Lisignano iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju,
  • nema nepodmirenih dugovanja prema Općini Ližnjan-Lisignano kao ni prema državnom proračunu.
Javni natječaj biti će otvoren do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava iz članka 3., a najkasnije do kraja 2017. godine (31.12.2017.). Sva pitanja vezana uz Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili/i Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., i to najkasnije do dana 31.12.2017. godine. Odgovori na pitanja poslati će se u najkraćem mogućem roku izravno na adrese onih koji su pitanje postavili.

Dodatne informacije o Natječaju te obrasce zahtjeva možete pronaći na linku niže:

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: opcinaliznjan@liznjan.hr

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30-10:30
Srijeda 11:00-16:30
Petak 07:30-10:30
Pauza za marendu 10:30-11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Komunalni red

komunall

Vidiš problem koji se nalazi u domeni komunalnog redara? Kontaktiraj ga odmah putem web aplikacije!

Kalendar događanja

kalendar

01.05.2017.    1. MAJ, Svetica
13.05.2017.    Jadreški
28.05.2017.    Run 4 Teran, Šišan
17.06.2017.    Jug na dva kotača
24.06.2017.    20.godišnjica KUD Kuje

eu bb

Glasilo općine Ližnjan

kronike

Ovdje možete preuzeti glasilo općine Ližnjan.

GIS Portal

gis

Pogledajte prostorni plan, katastar, imena ulica i kućne brojeve...

Meteo Stanica

meteo

Naša prva meteorološka stanica u općini nalazi se na školi, koja već godinama obnavlja svoj eko status i velika mi je čast da kao kumovi škole možemo ovom donacijom, između ostalog, proširiti i djelokrug rada Eko patrole i Eko škole.

Pratite Načelnika na Facebooku

euf