Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći povodom božićnih blagdana – umirovljenici i socijalno potrebiti

Temeljem članka 33. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Ližnjan-Lisignano("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 04/11) i točke 10. Izmjena i dopuna Socijalnog programa Općine Ližnjan-Lisignano za 2017. godinu ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 08/16, KLASA: 400-01/17-01/22 URBROJ: 2168/03-04-17-4 od dana 31.10.2017. godine), Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano, dana 30. studenog 2017. godine donosi:
 
  • Odluku o isplati jednokratne novčane pomoći umirovljenicima povodom božićnih blagdana, te
  • Odluku o isplati jednokratne novčane pomoći socijalno potrebitima povodom božićnih blagdana
Umirovljenicima s područja Općine Ližnjan-Lisignano i mirovinskim primanjima do visine od 2.500,00 kuna (dvijetisućepetstotinakunainulalipa) u vrijeme božićnih blagdana isplatiti će se jednokratna novčana pomoć u iznosu od 200,00 kuna (dvijestotinekunainulalipa).

Na ime ostvarenja jednokratne novčane pomoći potrebno je priložiti:
  • presliku osobne iskaznice,
  • broj tekućeg računa na koji će se izvršiti uplata,
  • te presliku odreska od mirovine za mjesec studeni 2017. godine.
Rok za dostavu zahtjeva i popratne dokumentacije je 31.01.2018. godine. Zahtjevi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati.

Socijalno potrebitima s područja Općine Ližnjan-Lisignano, a prema popisu osoba dostavljenom od strane aktivista Crvenog Križa, Centra za socijalnu skrb, te udruga i drugih neprofitnih organizacija registriranih za obavljanje socijalne djelatnosti, isplatiti će se jednokratna novčana potpora u visini od 300,00 kuna (tristotinekunainulalipa) povodom božićnih blagdana.

Odluke te više informacija pročitajte ovdje:

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: opcinaliznjan@liznjan.hr

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30-10:30
Srijeda 11:00-16:30
Petak 07:30-10:30
Pauza za marendu 10:30-11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Komunalni red

komunall

Vidiš problem koji se nalazi u domeni komunalnog redara? Kontaktiraj ga odmah putem web aplikacije!

Kalendar događanja

kalendar

21.02.2018.    Edukacija za privatne iznajmljivače
14.04.2018.    Ližnjanski vremeplov
21.04.2018.    Ližnjanski vremeplov
28.04.2018.    Ližnjanski vremeplov
01.05.2018.    1.MAJ, Svetica

eu bb

Glasilo općine Ližnjan

kronike

Ovdje možete preuzeti glasilo općine Ližnjan.

GIS Portal

gis

Pogledajte prostorni plan, katastar, imena ulica i kućne brojeve...

Meteo Stanica

meteo

Naša prva meteorološka stanica u općini nalazi se na školi, koja već godinama obnavlja svoj eko status i velika mi je čast da kao kumovi škole možemo ovom donacijom, između ostalog, proširiti i djelokrug rada Eko patrole i Eko škole.

Pratite Načelnika na Facebooku

euf