Poziv na javnu raspravu o nacrtu plana gospodarenja otpadom

Na temelju odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) i Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. (NN 03/17), Jedinstveni upravni odjel Općine Ližnjan-Lisignano kao nositelj izrade objavljuje

J A V N U    R A S P R A V U
o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Ližnjan-Lisignano za razdoblje 2017-2022. godine

     Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Ližnjan-Lisignano za      razdoblje 2017-2022. godine započinje 10. kolovoza 2017. i trajat će 30 dana - do 10. rujna 2017. godine.
Javni uvid održat će se u prostorijama  Općine Ližnjan-Lisignano, Krasa 7, 52 204 Ližnjan, radnim danom od 11:30 do 12:30 sati.
Prilozi za preuzimanje:
Download this file (PGOLIZNJAn2017.-2022.pdf)Plan gospodarenja otpadom2406 kB
Download this file (Poziv.doc)Poziv135 kB

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: opcinaliznjan@liznjan.hr

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30-10:30
Srijeda 11:00-16:30
Petak 07:30-10:30
Pauza za marendu 10:30-11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Komunalni red

komunall

Vidiš problem koji se nalazi u domeni komunalnog redara? Kontaktiraj ga odmah putem web aplikacije!

Kalendar događanja

kalendar

01.05.2017.    1. MAJ, Svetica
13.05.2017.    Jadreški
28.05.2017.    Run 4 Teran, Šišan
17.06.2017.    Jug na dva kotača
24.06.2017.    20.godišnjica KUD Kuje

eu bb

Glasilo općine Ližnjan

kronike

Ovdje možete preuzeti glasilo općine Ližnjan.

GIS Portal

gis

Pogledajte prostorni plan, katastar, imena ulica i kućne brojeve...

Meteo Stanica

meteo

Naša prva meteorološka stanica u općini nalazi se na školi, koja već godinama obnavlja svoj eko status i velika mi je čast da kao kumovi škole možemo ovom donacijom, između ostalog, proširiti i djelokrug rada Eko patrole i Eko škole.

Pratite Načelnika na Facebooku

euf