Poziv na javnu raspravu o nacrtu plana gospodarenja otpadom

Na temelju odredbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13) i Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. (NN 03/17), Jedinstveni upravni odjel Općine Ližnjan-Lisignano kao nositelj izrade objavljuje

J A V N U    R A S P R A V U
o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Ližnjan-Lisignano za razdoblje 2017-2022. godine

     Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Ližnjan-Lisignano za      razdoblje 2017-2022. godine započinje 10. kolovoza 2017. i trajat će 30 dana - do 10. rujna 2017. godine.
Javni uvid održat će se u prostorijama  Općine Ližnjan-Lisignano, Krasa 7, 52 204 Ližnjan, radnim danom od 11:30 do 12:30 sati.
Prilozi za preuzimanje:
Download this file (PGOLIZNJAn2017.-2022.pdf)Plan gospodarenja otpadom
Download this file (Poziv.doc)Poziv

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: opcinaliznjan@liznjan.hr

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Komunalni red

komunall

Vidiš problem koji se nalazi u domeni komunalnog redara? Kontaktiraj ga odmah putem web aplikacije!

EU projekt

euvaltura

REKONSTRUKCIJA STARE VODOVODNE MREŽE U VALTURI

eu bb
eu skola valtura

Glasilo Općine Ližnjan

kronike

Ovdje možete preuzeti glasilo Općine Ližnjan.

GIS Portal

gis

Pogledajte prostorni plan, katastar, imena ulica i kućne brojeve...

Meteo Stanica

meteo

Naša prva meteorološka stanica u općini nalazi se na školi, koja već godinama obnavlja svoj eko status i velika mi je čast da kao kumovi škole možemo ovom donacijom, između ostalog, proširiti i djelokrug rada Eko patrole i Eko škole.

Pratite Načelnika na Facebooku

euf