Prostorni i urbanistički planovi na snazi


PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE LIŽNJAN


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA - NASELJE LIŽNJAN


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA - ŠIŠAN CENTAR PAŠTARNI


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA - ŠIŠAN JUG


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA - MARINA KUJE


URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKOG PODRUČJA KARIGADUR

Copyright © Općina Ližnjan. Sva prava zadržana.