Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ližnjan-Lisignano

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Ližnjan - Lisignano (u daljnjem tekstu: Prijedlog plana) započinje 30. lipnja 2022. godine i traje 30 dana - do 30. srpnja 2022. godine.
Javni uvid održat će se u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ližnjan - Lisignano, Krasa 7, 52204 Ližnjan, radnim danom od 11:00 do 12:30 sati.

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prijedloga plana održat će se za sve zainteresirane 13. srpnja 2022. godine (srijeda) s početkom u 16:00 sati u prostoriji vijećnice Općine Ližnjan - Lisignano, Krasa 7, 52204 Ližnjan.

Za vrijeme trajanja javne rasprave o Prijedlogu plana javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan. Mišljenja na Prijedlog plana potrebno je dostaviti zaključno do 30. srpnja 2022. godine. U suprotnom će se smatrati da je mišljenje dano, odnosno da je Prijedlog planaizrađen u skladu s danim zahtjevima, posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na iste.

Ostali sudionici u javnoj raspravi sudjeluju:
- postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
- davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja
- upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno do 30. srpnja 2022. godine, odnosno one koje će biti upućene preporučenom pošiljkom s pečatom pošiljke zaključno s 30. srpnja 2022. godine.

Prijedlozi i primjedbe dostavljaju se na adresu:
Općina Ližnjan - Lisignano, Krasa 7, 52204 Ližnjan ili u elektroničkom obliku na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, nisu potpisani imenom i prezimenom podnositelja, ili nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.