Česta pitanja1.    Kako mogu postaviti pitanje Općinskoj upravi?
Predajte upit u Pisarnicu Općine Ližnjan, na adresi Krasa 7.  Također, možete telefonski ili e-poštom kontaktirati sve djelatnike Općinske uprave, a kontakte možete pronaći na ovim stranicama.

2.    Kako mogu dogovoriti sastanak s načelnikom?
Sastanak s načelnikom može se dogovoriti na broj 052/578-082

3.    Koje je radno vrijeme Općinske uprave?
Radno vrijeme je ponedjeljak, utorak, četvrtak: 07-15, srijeda 07-17, petak 07-13

4.    Koji je OIB Općine Ližnjan?
OIB Općine Ližnjan je 06978590361.

5.    Koji je žiro račun Općine Ližnjan za redovno poslovanje?
Broj računa za redovno poslovanje je  HR7323900011823500005

6.    Kako mogu saznati kolika su mi dugovanja prema Općini Ližnjan?
Za više informacija o stanju dugova javite se  na tel. 578-032 ili na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
7.    Mogu li utjecati na proračun?
Da. Redovito se u drugoj polovici godine raspisuje javni poziv svim zainteresiranim stranama da iznesu svoje primjedbe na prijedlog proračuna za iduću godinu.

8.    Što se financira iz komunalne naknade?
Iz komunalne naknade se financira: održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javna rasvjeta, odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće javnih površina, održavanje javnih površina i održavanje groblja.

9.    Na koji način se moje zemljište može uključiti u građevinsko područje naselja?
Zahtjevi za uključivanje pojedinih katastarskih čestica u građevinsko područje naselja ne mogu se razmatrati pojedinačno, već isključivo prilikom izmjene i dopune postojećeg  Prostornog plana uređenja Općine Ližnjan ili prilikom izrade novog. Budući da se radi o dugoročnom dokumentu,  koji podrazumijeva vrlo složen, dugotrajan i skup  postupak izrade, ne rade se česte izmjene. Stoga Jedinstveni upravni odjel Općine Ližnjan kontinuirano zaprima pisane inicijative koje će se razmatrati prilikom sljedećih izmjena i dopuna ili izrade novog plana.

10.    Kome se može prijaviti kvar na javnoj rasvjeti?
Prijavu podnesite u Općinu Ližnjan,  na broj telefona 578-082 ili mob. 098/247-895

11.    Kako mogu ostvariti jednokratnu naknadu povodom rođenja djeteta?
Prema Odluci o visini jednokratne novčane potpore za novorođenu djecu od 20. veljače 2018. (SN 2/2018) roditeljima i samohranim roditeljima za prvorođeno dijete isplatiti će se jednokratna novčana potpora u visini od 1.500,00 kuna (tisućupetstotinakunainulalipa), a za svako sljedeće novorođeno dijete isplatiti će se jednokratna novčana potpora u visini od 2.000,00 kuna (dvijetisućekunainulalipa).
Jednokratnu novčanu potporu mogu ostvariti roditelji i samohrani roditelji temeljem pismeno podnesenog zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za društvene djelatnosti i opću upravu Općine Ližnjan-Lisignano, a koji zajedno sa svojom novorođenom djecom imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Ližnjan-Lisignano.

12.    Koliko iznosi studentska stipendija?
Stipendija se dodjeljuje studentima koji ispunjavanju uvjete određene Pravilnikom za dodjelu stipendija Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 07/10 i 03/11), odnosno redovitim studentima preddiplomskog, diplomskog ili stručnog studija, državljanima Republike Hrvatske koji na dan objave natječaja imaju prebivalište na području Općine Ližnjan-Lisignano. Pravo na isplatu studentske stipendije ostvaruju studenti koji ne primaju stipendiju od drugih isplatitelja. Stipendija se isplaćuje 9 (devet) mjeseci u tijeku akademske godine, isplatom na žiro račun korisnika stipendije, otvoren kod ovlaštene financijske ustanove.
Općinski Načelnik po prijedlogu Odbora za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano, svake proračunske godine donosi Odluku o broju i  novih stipendija koje će se dodijeliti u toj proračunskoj godini¸ te o visini pojedinačnog mjesečnog  iznosa stipendija.

Općina Ližnjan

lznjan grb

Adresa: Krasa 7, 52204 Ližnjan
Tel: 052/578-082
Fax: 052/578-002
Mail: opcinaliznjan@liznjan.hr

Radno vrijeme sa strankama:
Ponedjeljak 07:30 - 10:30
Srijeda 13:30 - 16:30
Petak 07:30 - 10:30
Pauza za marendu 10:30 - 11:00


Kontakte jedinstvenog upravnog odjela možete pronaći OVDJE.

Komunalni red

komunall

Vidiš problem koji se nalazi u domeni komunalnog redara? Kontaktiraj ga odmah putem web aplikacije!

EU projekt

euvaltura

REKONSTRUKCIJA STARE VODOVODNE MREŽE U VALTURI

eu bb
eu skola valtura

Glasilo Općine Ližnjan

kronike

Ovdje možete preuzeti glasilo Općine Ližnjan.

GIS Portal

gis

Pogledajte prostorni plan, katastar, imena ulica i kućne brojeve...

Meteo Stanica

meteo

Naša prva meteorološka stanica u općini nalazi se na školi, koja već godinama obnavlja svoj eko status i velika mi je čast da kao kumovi škole možemo ovom donacijom, između ostalog, proširiti i djelokrug rada Eko patrole i Eko škole.

Pratite Načelnika na Facebooku

euf